Linh Mục Phêrô Alih, OFM

Nhà thờ Ia Tô, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai