Lòng Bừng Cháy, Chân Bước Nhanh

Đó cũng là lời thúc giục cho mỗi chị em trong cộng đoàn Giuse – Xóm Nhỏ, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiểm, huyện Ngọc Hồi, Gp. Kon Tum,  khi sống trong môi trường Truyền Giáo nơi mà có nhiều người chưa nhận biết Chúa.

 

Nguồn: conducmevonhiem.org