Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Linh Mục Của Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc, Ngày 10/05/2024

Thánh Lế tạ ơn mừng hồng ân 50 năm Linh mục của Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc (05/05/1974 – 05/05/2024), do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế, vào lúc 9g00 ngày 10/05/2024, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Kon Tum.

 

Nguồn: Kênh Giáo phận Kon Tum

WGPKT(11/05/2024) KONTUM