Nhóm Sinh Viên Công Giáo Đăkbla Chào Đón Cha Tuyên Úy Giuse Nguyễn Mạnh Hà, O.P

Vào ngày 28/05/2023, nhân ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, với sự quan tâm của Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum, theo đề nghị của cha trưởng ban Văn hóa Giáo dục Giáo phận Kon Tum – Cha Phaolô Nguyễn Hùng Sơn và sự chấp thuận của Cha Giuse Nguyễn Mạnh Hà, O.P – phó Giáo xứ Mân Côi, Gò Vấp, giờ đây nhóm SVCG Đăkbla đã chính thức chào đón sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Mạnh Hà, O.P, với vai trò là Cha Tuyên úy của nhóm.

Buổi gặp gỡ, đón nhận cha Tuyên úy được bắt đầu với thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống vào lúc 8h00. Thánh lễ đã diễn ra rất trang nghiêm, sốt sắng cùng với bài chia sẻ rất sinh động của cha Tuyên úy Giuse về hình ảnh Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa, Ban Sự Sống và là Đấng hằng gìn giữ che chở mọi người trước những thế lực sự dữ trần gian. Qua đó, cha mời gọi các bạn sống tín thác vào Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng của Người, qua tác động của Chúa Thánh Thần nơi mỗi ngày sống.

Sau Thánh lễ, các bạn sinh viên tiếp tục có thời gian để gặp gỡ và trao đổi với cha Tuyên úy Giuse trong sự thân tình, gần gũi.

Nguyện xin Chúa, qua ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa, nhóm SVCG Đăkbla sẽ luôn được đổi mới, phát triển và càng thêm gắn kết, yêu thương trong cùng một đức mến.  

 

Nhóm SVCG Đăkbla

WGPKT(29/05/2023) KONTUM