Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A (CN 04.06.2023)

DẪN LỄ

Chúa Nhật IX Thường Niên – Năm A

Lễ Chúa Ba Ngôi

 (Xh 34, 4b-6.8-9; 2Cr 13, 11-13; Ga 3, 16-18)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Một Chúa Ba Ngôi, là một trong ba mầu nhiệm chính của Hội Thánh.

Chỉ có một Chúa, nhưng Chúa có Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi là tình thương vô biên. Người thương tạo dựng chúng ta; và dù chúng ta lỗi nghĩa phản nghịch với Người, Người vẫn thương cứu độ chúng ta, thánh hóa chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, hân hoan mừng Chúa Ba Ngôi là Tình thương vô cùng của chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa, hết lòng kính mến Chúa và yêu thương mọi người là hình ảnh Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (Xh 34, 4b-6.8-9)

Chúa hiện ra với Môisen, tỏ cho ông biết Người là Ðấng thương xót. Người thương xót nhận lời ông tha tội thờ bò vàng cho dân Do thái. Người cũng thương tha tội chúng ta.

3. BÀI ĐỌC II: (2Cr 13, 11-13)

Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu ở cùng chúng ta, ban bình an hạnh phúc cho chúng ta.

———————————–

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là tình yêu. Người thương yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người cho chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

1. Hội Thánh có trách nhiệm làm chứng cho Chúa Ba Ngôi,/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần Hội Thánh / luôn luôn hiệp nhất trong yêu thương và chân lý vẹn toàn,/ để dạy cho dân Chúa khắp nơi biết sống bác ái hy sinh,/ hầu trở thành chứng nhân cho Thiên Chúa Tình Yêu.

2. Thiên Chúa Ba Ngôi là một tín điều và là một mầu nhiệm Tình Yêu./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mọi người nhận biết Chúa Ba Ngôi,/ là Cha nhân hậu từ bi,/ và giàu lòng thương xót,/ để họ hết lòng tin kính và được cứu rỗi.

3. Nhiều người trên thế giới hiện nay biết noi gương Chúa Ba Ngôi,/ sống bác ái,/ thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo khổ bệnh tật./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn thương yêu nâng đỡ những ai chưa biết Chúa nhưng sống công chính / và thành tâm đi tìm Chúa / đều được hạnh phúc gặp Ngài.

4. Mọi người là hình ảnh Thiên Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ thành tâm yêu mến nhau để trở nên con cái Chúa,/ để tỏ lòng kính mến Chúa Ba Ngôi / và để Người giúp chúng ta nên thánh trong bổn phận thường ngày.

Chủ tế:          Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu tuyệt đỉnh, xin cho chúng con hết lòng tin kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(29/05/2023) KONTUM