Tiễn Biệt Cha Giuse Tiến Lộc

Trong những ngày qua, từ giờ phút hay tin Cha Tiến Lộc về nhà Cha, những người thân quen với Cha từ gia đình linh tông huyết tộc, những người thân quen và nhất là gia đình Dòng Chúa Cứu Thế thương và nhớ thật nhiều khuôn mặt của Cha. Đơn giản và dễ hiểu đó là khi còn sống, Cha Giuse đã dùng tất cả những ân huệ Chúa ban và nhất là cung cách sống dễ thương và dễ mến của Cha để đến với mọi người. Chính vì vậy mà dòng người đến kính viếng, hiệp thông cầu nguyện và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha thật đông.

Vài người thân quen nói : “Cha ơi ! Lễ của Cha Tiến Lộc lớn quá ! Lẵng hoa thật là nhiều …” Và khi trở về nhà Mẹ để kính viếng và để dâng Lễ cầu nguyện cho Cha thì thật sự choáng ngợp trước những lẵng hoa mà nhiều người, nhiều hội đoàn kính viếng Cha. Gần 10 giờ đêm cuối Cha nghỉ ngơi trong Ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Ngôi Đền gắn kết với cả đời tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế của Cha – mà nhiều người còn nán lại nhất là anh chị em trong phong trào hướng đạo.

Với tất cả tình thân, Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông đã thân hành đến bệnh viện để nhận thi hài của Cha Giuse. Cha Đaminh đã đồng hành với Cha Giuse về với nhà Mẹ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Cũng vì tình thương, trong những ngày thân xác Cha quàn tại nhà Mẹ của Tỉnh Dòng, nhiều đoàn đã đến cầu nguyện và dâng Lễ cho Cha. Cách đặc biệt, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ – nguyên giám mục Giáo Phận Phú Cường – đã đến dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse. Rồi có Cha Phaolô – Quản Hạt Tân Định – và nhiều Cha khác nữa. Dĩ nhiên là anh em trong Tỉnh Dòng cùng nhiều cộng đoàn của Dòng cũng đã về bên Cha trong những ngày này.

Từ rất sớm ngày hôm nay, 9 tháng 12 năm 2022 cũng là ngày tiễn biệt Cha Giuse, dòng người rất đông đã đến với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng – ngôi Đền thiêng của những ai thân quen với Dòng Chúa Cứu Thế cũng như của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam để hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn đặc biệt cùng với Cha. Tạ ơn vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban trên Cha trong suốt chặng đường dài 79 năm làm người và làm con Chúa cũng như 57 năm trong đời tận hiến trong Dòng Chúa Cứu Thế và 50 năm linh mục.

6 g 00, cộng đoàn cùng hướng về đón đoàn đồng tế sau nghe lời dẫn về cuộc đời và tiểu sử của Cha Giuse Tiến Lộc.

Sau khi đoàn đồng tế an vị trong Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Phó Giám Tỉn Đaminh Nguyễn Đức Thông đọc thư phân ưu của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn gửi từ Hà Nội. Trong thư, Đức Hồng Y nói lên tình cảm của Đức Hồng Y cũng như những kỷ niệm giữa Cha Cố Giuse và Đức Hồng Y.

Sau lời thư phân ưu, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ sự Thánh Lễ hôm nay bắt đầu mời cộng đoàn bước vào Thánh Lễ. Với tất cả tâm tình, Cha Giám Tỉnh mời cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Giuse.

Giảng trong Thánh Lễ hôm nay là Cha Giuse Lê Quang Uy – Cha Giuse là nghĩa tử của Cha Cố Giuse Tiến Lộc.

Cha Giuse Quang Uy cảm ơn Cha Hồ Đắc Tâm vì từ gợi hứng trong bài giảng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse để rồi Cha Quang Uy có ý tưởng về bài giảng hôm nay với đoạn Tin Mừng kể về Chúa Giêsu trước giờ tắt thở phó thác cho Thần Khí : “Ta khát”.

Cha Quang Uy không ngần ngại nói về những đau khổ trong cuộc đời của Cha Giuse Tiến Lộc. Cha Uy nói về nguồn gốc của bài hát Gặp Gỡ Đức Kitô của Cha Tiến Lộc. Bài hát ấy như gắn vào cuộc đời chịu nhiều đau khổ…Giờ đây Cha Tiến Lộc không còn khát nữa, không còn bị người ta cho giấm chua mật đắng hay bọt biển nữa.

…Cha Tiến Lộc giờ đây đã đến nơi, hoàn tất cuộc chơi lớn của cả đời mình, bao nhiêu trại, bao nhiêu mật thư, bao nhiêu dấu đi đường. Những dấu chỉ của Thiên Chúa, của Thánh Tổ Anphong để định hướng và Ngài đã gặp kho báu cuối cuộc chơi. Kho báu đó là Nước Trời, nước của vua bình an. Thật lòng chúng ta cũng xin lỗi Ngài về những lần chúng ta xầm xì chuyện này chuyện kia…

Để kết thúc bài giảng, Cha Quang Uy nương theo để hát tiếp bài hát Gặp Gỡ Đức Kitô của Cha Cố Giuse :

           Về với Đức Kitô cánh cửa hẹp gọi mời

           Về với Đức Kitô quê nhà đã đến nơi

           Về với Đức Kitô, Nước Trời dọn tiệc mời

           Về với Đức Kitô, cùng cha hiền chung vui.

Trước khi Phó Giám Tỉnh – Cha Đaminh cử hành nghi thức tiễn biệt, Cha Đaminh cũng ngỏ lời cảm ơn Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Cách đặc biệt Cha Đaminh cảm ơn anh chị em Hướng Đạo đã cùng đồng hành từ khi nghe tin Cha Giuse về với Chúa và trong những ngày tang lễ.

Tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước đã chủ sự nghi thức hỏa táng cho Cha Cố Giuse. Hiện diện bên Cha Giuse có Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh, Cha Giuse Đỗ Đình Tư – Giám Đốc Học Viện Thánh Anphongso, Cha G.B. Nguyễn Minh Phương – Quản Lý Tỉnh Dòng và một số Cha khác nữa. Cùng quý Cha, có quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thế, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn cũng như sự hiện diện của đông đảo anh chị em Hướng Đạo.

Lm. Anmai, CSsR
WGPKT(09/12/2022) KONTUM