Thông Báo: Thánh Lễ Đức Mẹ Măng Đen

Đại lễ Đức Mẹ Măng Đen sẽ diễn ra vào chiều ngày 31/12/2020 đến trưa ngày 01/01/2021 tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen. Xin kính mời toàn thể cộng đoàn trong Giáo phận tham dự.

Trích thư ” Măng Đen Và Năm Mới” của Tòa Giám Mục Kon Tum ngày 17/12/2020

Xướng:

MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

Sầu bi Thánh Mẫu Mẹ Măng Đen,
Trẩy hội hằng năm theo thói quen,
Chiêm ngắm đôi tay tuy bị cụt,
Quyền năng cứu giúp phận con hèn.

                                                           Kontum, 28/12/2019
                                                                                                                                    ALLÔ

Họa:

THÁNH MẪU MĂNG ĐEN

Vượt đèo vượt núi  đến Măng Đen,
Kinh Thượng trẻ già lạ lẫn quen,
Lũ lượt quây quần bên Thánh Mẫu,
Vững tin cậy mến dẫu phàm hèn.

                                                                                                              Kontum, 18/12/2020
                                                                                                                     Tín hữu nhà quê

WGPKT(18/12/2020) KONTUM