Giáo Xứ Phú Nhơn

Địa Chỉ

Đường: 323 Hùng Vương
Thành phố: thị trấn Nhơn Hòa

Phường/xã: H. Chư Pưh
Tỉnh:

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Trương Văn Minh
Giáo dân: 1400
Giáo họ trực thuộc: 7

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba 5h00 Nt Chính  
     
5h00 Nt Chính  
     
Năm 5h00 Nt Chính  
     
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy 5h00 Nt Chính  
     
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
9h45 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(10/08/2021) KONTUM