Giáo Xứ Châu Khê

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Đăk Yă – Mang Yang
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Cao
Giáo dân: 2300
Giáo họ trực thuộc: 8

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
19h00 Nt Chính  
Ba      
19h00 Nt Chính  
6h00 Giáo họ  
19h00 Giáo họ  
Năm      
19h00 Nt Chính  
Sáu      
19h00 Giáo họ  
Bảy      
19h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
8h00 Giáo họ  
17h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(14/08/2021) KONTUM