Giáo Xứ An Mỹ

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: An Phú, Pleiku
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Micae Trần Phúc Ca, SVD
Giáo dân: 673
Bổn mạng giáo xứ: Chúa Kitô Vua vũ trụ
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba 5h00 Nt Chính  
17h45 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
     
Năm 5h00 Nt Chính  
17h45 Nt Chính  Sau lễ Chầu Thánh Thể
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy 5h00 Nt Chính  
17h45 Nt Chính Sau lễ Chầu Thánh Thể
Chúa Nhật  05h00 Nt Chính (dành cho người lớn)  
     
17h00 Nt Chính (dành cho Thiếu nhi)  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(25/05/2021) KONTUM