Giáo Xứ PLei RơHai

Địa Chỉ

Đường: Đặng Tiến Đông
Thành phố: Kon Tum

Phường/xã: Lê Lợi
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Phêrô A Xoang.
Giáo dân: 6300.
Giáo họ trực thuộc: Kon Hra Ktu, Kon Hra Klah, Plei Chor, Kep Ram, Plei Hnor, Plei Dơng.

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

ThứGiờ LễĐịa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Hai17g00Kon Hra Ktu
Ba17g00Kon Hra Klah
17g00Kon Hra Ktu
Năm17g00Plei Chor
Sáu17g00Kon Hra Klah
Bảy16g30Lễ Chúa Nhật thay đổi mỗi làng
Chúa Nhật05g30PơLei RơHai
18g00Plei Chor

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(29/07/2021) KONTUM