Giáo Xứ Tiên Sơn

Địa Chỉ

Đường:                              Phường/xã: Tân Sơn
Thành phố: Pleiku              Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Vinhsơn Nguyễn Văn Dương
Giáo dân: 2.123
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
Giáo họ trực thuộc

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ
Ngày thường  
Chúa Nhật  
   

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(29/07/2021) KONTUM