Cáo Phó: Bà Cố Elisabeth Ksor Muih

Văn Phòng TGM kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Yă Michel Puih Măk

(Đang theo học tại Học Viện Liên Dòng Nữ Sài Gòn)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố ELISABETH KSOR MUIH

Sinh năm 1970, tại Gia Lai, 

Địa chỉ: Làng Kutoong, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

thuộc Giáo xứ Ia Kha, Giáo hạt Chư Păh

Đã được Chúa gọi về lúc 00h30’ sáng Thứ Năm, ngày 13. 4. 2023

Hưởng dương 53 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09h00 sáng Thứ Sáu, ngày 14. 4. 2023

tại Nhà nguyện làng Kutoong, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Bà Cố ELISABETH mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

Văn phòng TGM Kon Tum
WGPKT(07/11/2022) KONTUM