Cáo Phó: Ông Cố Giuse Phạm Thanh Đức

Văn Phòng TGM kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình cha Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang

(chánh xứ Các thánh tử đạo Việt Nam, linh mục Quản hạt Giáo hạt Chư Păh, Giáo phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố GIUSE PHẠM THANH ĐỨC

Sinh năm 1929, tại Hải Dương

Địa chỉ: phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt, Giáo phận Xuân Lộc

Đã được Chúa gọi về lúc 07h30’ Thứ Bảy, ngày 11. 11. 2023

Hưởng thọ 94 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09h00’ Thứ Năm, ngày 16. 11. 2023

tại Nhà Thờ Kẻ Sặt, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P

WGPKT(12/11/2023) KONTUM