Linh Mục G.B Trần Công Ba, SDB

Sinh ngày: 24.01.1966
Nơi sinh: Huế
Thụ phong linh mục: 24.06.2000
Nguyên quán:
Địa chỉ: Nhà thờ Ia Pia, Xã Ia Pia, H.Chư Prông, Gia Lai
Email: gioanbaotixita@hotmail.com
Chức danh: Phó xứ