Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A (CN 28.05.2023)

DẪN LỄ

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh hân hoan mừng Chúa Thánh Thần ngự xuống ở với chúng ta.

Tuần trước, chúng ta đã mừng Chúa Giêsu khải hoàn lên trời, sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó. Hôm nay, Người cho Thánh Thần xuống tiếp tục và hoàn tất chương trình cứu độ của Người, hướng dẫn và thánh hóa Hội Thánh. Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức chúng ta chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 2,1-11)

Ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ họp trong nhà Tiệc Ly. Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống trên các ông. Được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ nói được các thứ tiếng và can đảm loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Đức Giêsu Kitô phục sinh.

3. BÀI ĐỌC II: (1 Cr 12,3b-7.12-13)

Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu đoàn kết hiệp nhất với nhau trong Chúa Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ân sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, nên mọi người phải hợp nhất xây dựng Hội Thánh.

 

———————————–

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu về trời, cho Chúa Thánh Thần xuống ở với chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:

1. Chúa lên trời đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh./ Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn,/ nâng đỡ mọi thành phần Hội Thánh / để mọi thành viên Hội Thánh được sống dồi dào / và hoàn thành sứ vụ cao cả rao giảng Lời Chúa cho mọi dân mọi nước. 

2. Nhiều người ngày nay sống lầm lạc trong tội lỗi./ Xin Chúa Thánh Thần thương hoán cải tâm hồn họ,/ để họ biết quay về nẻo chính đường ngay,/ để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa/ và được sống trong một thế giới mà ở đó công lý / bình an và tình thương luôn ngự trị khắp mọi nơi.

3. Hiện nay bạo lực,/ hận thù làm cho nhiều người sầu khổ./ Xin Chúa Thánh Thần biến đổi lòng mọi người,/ cho họ biết yêu thương,/ tha thứ,/ thông cảm nhau / và tin nhận Chúa là Cha nhân hậu và từ bi.

4. Chúa Thánh Thần cho mỗi người một đặc sủng vì lợi ích chung./ Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta / biết tận dụng ơn Chúa Thánh Thần ban,/ để lo cho phần rỗi chính mình và người khác,/ hầu trở nên những vì sao chiếu sáng tình yêu Chúa / qua công việc bác ái yêu thương của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh,

Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ. Xin cũng thương ban Thánh Thần cho chúng con, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, giúp chúng con can đảm làm chứng cho Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

WGPKT(22/05/2023) KONTUM