Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh hân hoan mừng Chúa Thánh Thần ngự xuống ở với chúng ta. Chúa Thánh Thần đã ngự đến dưới hình thức gió và lửa, biểu trưng cho sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa và đem lại sức mạnh cho các tông đồ, giúp các ông can đảm ra đi loan báo Phúc Âm cho muôn dân. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh: Tất cả chúng ta đều lãnh nhận cùng một Thánh Thần. Vì thế, tất cả chúng ta được đoàn tụ lại trong một đức tin và  có chung sứ vụ thi hành lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã ủy thác: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21).

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta ý thức lệnh truyền này vẫn còn vang mãi trong lòng Hội Thánh và nơi mỗi người chúng ta, thôi thúc chúng ta ra đi. Đừng ngại với đôi tay bé nhỏ, sức lực mỏng dòn, nhưng hãy vững lòng vì Thánh Thần trong lòng chúng ta là Đấng quyền năng mạnh mẽ.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 2,1-11)

Chúa Thánh Thần đã ban cho các tông đồ can đảm loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, và cho những người không cùng ngôn ngữ được hiểu cùng một lời loan báo. Ngài chính là nhân tố hợp nhất của nhân loại.

3. BÀI ĐỌC II: (1 Cr 12,3b-7.12-13)

Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu đoàn kết hiệp nhất nhau trong Chúa Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần ban ân sủng cách này hay cách khác nơi mỗi người, nhằm phục vụ lợi ích chung, nên mọi người phải hợp nhất xây dựng Hội Thánh.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  – Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thể theo lời Đức Giêsu cầu xin, Chúa Cha đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành Giáo Hội.  Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và cầu xin.

1. Lễ Hiện Xuống là ngày khai sinh Hội Thánh./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần để soi sáng / hướng dẫn / và nâng đỡ các vị mục tử / trong việc điều khiển con thuyền Hội Thánh / vượt qua mọi phong ba bão táp ở trần gian.

 2. Nhiều nơi trên thế giới ngày nay vẫn còn đang sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha cử Thánh Thần đến / đem yêu thương vào nơi oán thù / đem niềm vui cho người đau khổ / đem hoà bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh.

 3. Ngày hôm nay / bạo lực và hận thù vẫn còn đang làm cho biết bao gia đình phải tan nát / biết bao người phải lâm vào cảnh khốn khổ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần là nguồn tình yêu / để đổi mới lòng trí con người trên khắp địa cầu.

 4. Đường lối Thiên Chúa thì nhiệm mầu./ Lời Người thì cao siêu / nhiều khi chúng ta không thể hiểu tường tận được./ Vì thế chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha / ban Thánh Thần cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta / để Người chỉ bảo và nhắc nhở chúng ta / những điều Chúa Giêsu đã dạy lúc còn ở với các môn đệ.

Chủ tế: Lạy Chúa Cha nhân hậu, không bao gìơ chúng con có thể khám phá được hết những kỳ diệu của tình yêu Chúa dành cho chúng con trong cuộc sống. Ước gì Thánh Thần Chúa thâm nhập lòng trí chúng con, và biến đổi cuộc đời chúng con nên một lời ca tụng tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(14/05/2024) KONTUM