Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A (CN 02.04.2023)

DẪN LỄ

(Isaia 50, 4-7; Philip 2, 6-11; Mt 26,14 – 27.66)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến.

Hiệp thông cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay, chúng ta cùng nhau tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, mà chúng ta quen gọi là Chúa Nhật Lễ Lá, vì dân Do Thái khi xưa đã cầm trên tay cành lá để tung hô Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cầm cành lá trên tay để hân hoan theo chân Chúa Giêsu bước vào thành Giêrusalem, để cùng với Người đi trọn con đường Thập Giá, con đường dẫn đến vinh quang đích thực.

Chúa Nhật Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, là tuần tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại vinh hiển, là tuần trọng nhất trong Năm phụng vụ.

Thánh Lễ hôm nay có hai phần: Kiệu lá và Thánh lễ. Phần kiệu lá nhắc cho chúng ta Quyền Năng của Chúa Giêsu, là Vua Tình Yêu, hiền lành và khiêm nhu khi Người tiến vào thành Giêrusalem.

Phần Thánh Lễ với Bài Thương Khó, chúng ta suy niệm những đau khổ Chúa Giêsu phải chịu, cùng bước theo Ngài trên đường thập giá, cùng đóng đinh những tội lỗi của chúng ta vào thập giá và cùng chết với Người vì tội lỗi của chúng ta và cả nhân loại.

Chúa Giêsu vẫn hiện diện, vẫn luôn đồng hành với Giáo Hội, chúng ta hãy theo Người tiến vào thành Giêrusalem để hiệp thông với Người và với nhau, ngõ hầu giữ vững đức tin, bất chấp những đau khổ và thử thách, trong niềm hy vọng được sống lại với Người.

2. BÀI ĐỌC I: (Isaia 50, 4-7)

Ngôn sứ Isaia tiên báo Chúa Giêsu là Người Tôi Trung của Thiên Chúa, sẵn lòng vâng theo ý Thiên Chúa. Người đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa Cha là Ðấng luôn phù trợ Người.

3. BÀI ĐỌC II: (Philip 2, 6-11) 

Thánh Phaolô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ mặc lấy thân phận nô lệ, sống như người trần thế, và đã vâng lời Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Chúng ta hãy học nơi Người bài học khiêm tốn và vâng theo ý Thiên Chúa.

 

———————————–

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Để chuẩn bị Tuần Thánh, trong suốt Mùa Chay chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Hiệp thông với Giáo Hội, chúng ta cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá. Với tâm tình biết ơn và lòng khiêm tốn, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. 

1. Chúa Giêsu chấp nhận khổ giá để cứu chuộc nhân loại./ Xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô cùng các mục tử trong Hội Thánh / luôn trung thành với Đức Tin, / sẵn lòng vác thập giá theo Chúa,/ chu toàn sứ vụ Chúa giao,/ là bảo vệ, nuôi dưỡng và củng cố đức tin cho các tín hữu.

* Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

2. “Khi nghe tên Giêsu,/ mọi loài trên trời dưới đất phải quì gối”./ Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia / biết suy phục Thiên Chúa là Chúa tể muôn loài,/ hầu điều hành đất nước trên nền tảng công bình bác ái,/ để nhân loại được sống trong sự bình an, hạnh phúc.

* Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ./ Xin cho các Kitô hữu ý thức được sự cần thiết của cầu nguyện,/ để được hiệp thông với Chúa và với nhau,/ khi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày,/ và mọi người trong gia đình được hiệp thông với nhau trong giờ kinh nguyện mỗi ngày,/ ngõ hầu thoát khỏi mọi cám dỗ nơi trần gian này.

* Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

4. Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết vâng theo thánh ý Chúa,/ sẵn lòng chấp nhận mọi gian lao thử thách trong cuộc sống,/ ngõ hầu loan truyền Danh Chúa cho mọi người.

* Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

xin cho mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm của tình thương luôn sống động trong cuộc đời chúng con, để trong cuộc sống thường ngày, chúng con biết hiệp thông với Chúa và với nhau trong tình yêu thương, biết nâng đỡ thập giá cho nhau, ngõ hầu mọi người cảm nhận được tình Chúa yêu thương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

WGPKT(28/03/2023) KONTUM