Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa – Năm A (CN 01.01.2023)

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

 Ngày 1 Tháng Giêng: Ngày Thế Giới Hòa Bình

(Dt 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21)

DẪN LỄ

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay Hội Thánh mừng kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của Hội Thánh, và là ngày cầu xin hòa bình cho thế giới.

Ðức Maria đã sinh ra Ðấng Cứu thế, được làm Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta. Trong tông huấn “Tôn sùng Ðức Maria”, Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố lễ này, và cũng chọn ngày hôm nay làm ngày thế giới hòa bình, để làm sáng tỏ vai trò cao quý của Ðức Mẹ trong chương trình cứu độ, vì Mẹ đã sinh ra Ðấng ban hòa bình cho thế giới.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ và tỏ lòng tôn kính Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban bình an cho chúng ta.

2. BÀI ĐỌC I: (Dt 6,22-27)

Chúa dạy các tư tế khi chúc lành cho dân thì nói: “Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ, thương ban bình an cho anh em”, Ðó là đặt dân Chúa dưới quyền bảo trợ của Chúa.

3. BÀI ĐỌC II: (Gl 4,4-7)

Thánh Phaolô xác tín rằng: Tới hồi viên mãn, Thiên Chúa cho Con Một Người sinh làm con Ðức Maria, để cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta làm con Thiên Chúa và thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời.

___________________________

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:      Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh mừng kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hết lòng tôn kính Mẹ và khẩn khoản cầu xin:

1. Chúa đã chọn Ðức Maria sinh ra Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Mẹ Maria luôn đồng hành và soi dẫn các thành phần Hội Thánh / để Hội Thánh cũng sinh được nhiều con cái cho Chúa / là các Kitô hữu trên khắp hoàn cầu.  

2. Ðức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là Vua hòa bình./ Xin cho mọi người biết kính tin và tôn vinh Chúa là Vua thật./ Và cầu xin Chúa Giêsu – Vua Hòa Bình / thương ban bình an cho chúng ta và toàn thể nhân loại.

3. Chúa thương ban cho Thánh Mẫu Maria tràn đầy ơn sủng,/ vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu,/ và là Mẹ Thiên Chúa./ Xin Chúa cũng thương ban ơn sủng và Nước Trời cho chúng ta,/ vì chúng ta là nghĩa tử của Chúa.

4. Chúa Giêsu đã khấng làm con Ðức Trinh Nữ Maria mà trở nên Người Anh chúng ta./ Xin cho các tín hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết chạy đến với Mẹ Maria,/ để được làm con Mẹ / và được Ðức Maria làm Mẹ suốt đời.

Chủ tế:      Lạy Chúa Giêsu,

   Xin thương ban bình an cho chúng con. Xin giúp chúng con sống xứng đáng làm con Ðức Mẹ theo gương Chúa. Chúa là  Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


WGPKT(29/12/2022) KONTUM