Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A (CN 05.02.2023)

DẪN LỄ

(Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên. Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tám mối phúc thật, để được làm công dân Nước Trời. Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta làm muối cho đời, nên ánh sáng cho thế gian, để mọi người nhìn thấy công việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Cha chúng ta trên trời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn sứ mạng làm muối ướp đời, nên ánh sáng giúp mọi người nhìn biết Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 58,7-10)

Ngôn sứ Isaia khuyên chúng ta đừng ức hiếp, áp bức người yếu thế. Nhưng hãy thương yêu cứu giúp những người nghèo khổ, đói rách. Hãy sống bác ái theo Lời Chúa dạy, để trở nên công chính, nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Vì Thiên Chúa sẽ luôn nhậm lời người công chính.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 2,1-5)

Thấy tín hữu Corintô chia rẽ nhau vì cho mình khôn ngoan hơn kẻ khác, thánh Phaolô nêu gương cho họ bắt chước: Ngài không giảng dạy theo khôn ngoan thế gian mà dựa vào quyền năng Thiên Chúa.

———————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:     

Anh chị em thân mến,

Chúa giao cho chúng ta là những công dân Nước Trời làm muối cho đời, nên ánh sáng cho trần gian. Chúng ta quyết tâm chu toàn sứ mạng và dâng lời cầu xin:

1. “Chúng con là muối cho đời./ Nếu muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại?”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh / biết luôn nêu gương sống tốt lành thánh thiện,/ để là những hạt muối ướp thế gian / làm cho mọi người trở nên thanh sạch. 

2. “Chúng con là ánh sáng thế gian./ Chẳng ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lại”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn nêu gương tốt,/ sống bác ái yêu thương / để những người ngoại giáo nhìn thấy Chúa qua các tín hữu / mà tin theo Chúa và tôn vinh Cha trên trời.

3. Thánh Phaolô sống khiêm tốn chân thật / để nên muối và ánh sáng cho các tín hữu./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta biết noi gương thánh nhân,/ ăn ở khiêm nhượng chân thành hằng ngày,/ để chúng ta cũng trở nên muối ướp cho đời.

4. Ngôn sứ Isaia khuyên mọi người sống bác ái theo Lời Chúa dạy./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn tuân giữ Lời Chúa,/ nhiệt thành yêu thương giúp đỡ lẫn nhau,/ phần hồn cũng như phần xác.

Chủ tế:      Lạy Chúa,

Chúa thương nhận chúng con làm công dân Nước Trời, và dạy chúng con làm muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Xin Chúa giúp chúng con chu toàn sứ mạng Chúa phú giao. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(31/01/2023) KONTUM