Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Lễ Giáng Sinh – Năm A (25.12.2022)

I. GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM NĂM A

 

(Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)

DẪN LỄ

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Sau những ngày tỉnh thức mong đợi, đêm nay Chúa Cứu Thế giáng sinh cho chúng ta. Người sinh ra nghèo khó trong máng cỏ, nhưng chính Người là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người cứu độ chúng ta. Ðây là Hồng Ân Cao Cả Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại.

Ðây là Tin Mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại, đặc biệt cho những người nghèo khổ bất hạnh phần hồn phần xác.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta mở rộng tâm hồn, đón rước Chúa Cứu Thế đến cứu giúp hồn xác chúng ta và mọi người.

2 BÀI ĐỌC I:  (Is 9,1-6)

Dân Chúa đang sống một thời kỳ hãi hùng, rên siết dưới ách thống trị bạo tàn của ngoại bang. “Dân tộc bước đi trong u tối”, nhưng giữa bóng tối hãi hùng đó, Isaia tiên báo một thời tươi sáng. Vì lẽ “một Hài Nhi đã sinh ra”. Đó là Đấng Messia, Người đến giải phóng Dân Người thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than, và ban bình an sung túc cho họ.

3. BÀI ĐỌC II: (Tt 2,11-14)

Thánh Phaolô vạch cho Titô thấy cả một “lịch sử cứu độ” : Ân sủng cao cả Thiên Chúa ban cho chúng ta chính là Ðức Giêsu, Ðấng hiến thân chuộc tội chúng ta, thanh luyện chúng ta thành dân riêng của Người. Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang trong ngày Ngài trở lại.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM – NĂM A

Chủ tế:      Anh chị em thân mến,

Vì thương chúng ta, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng sinh làm người cứu rỗi chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa là Thiên Chúa cao cả mà sinh ra nghèo khó vì yêu thương chúng ta./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần Hội Thánh luôn sống tinh thần nghèo khó, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh và đem Chúa đến cho mọi người.

2. Chúa Giáng Sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người thành tâm cộng tác với Chúa, xóa bỏ bạo lực hận thù trên thế giới, để nhân loại được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

3. Chúa Giáng Sinh làm người, hiến thân chuộc tội mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta thật lòng sám hối tội lỗi, từ bỏ thói hư tật xấu, và đi theo đường ngay chính, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi / và được hưởng niềm vui an bình, thánh thiện của đêm Giáng Sinh này.

4. Chúa giáng sinh làm người vì thương chúng ta./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết đáp lại tình thương của Chúa:/ luôn sống hiếu thảo với Chúa,/ biết chia sẻ tình thương và niềm vui với những người nghèo khổ, bất hạnh đang sống chung quanh chúng ta. 

Chủ tế:      Lạy Chúa Giêsu,

Chúa giáng sinh làm người vì thương chúng con và để cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con và mọi người mở rộng tâm hồn đón rước Chúa. Chúa là  Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

——————————————–

 

II. GIÁNG SINH – LỄ RẠNG ĐÔNG  NĂM A

 

(Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20)

DẪN LỄ

  1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Chúa đã xuống thế làm người như lời tiên tri đã loan báo. Thực vậy, mục đích của việc Đức Giêsu giáng sinh là để sống chung với loài người tội lỗi chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Ngài đã cho thấy rõ mục đích này khi vừa mới sinh ra: những người khách mời đầu tiên đến hang đá Bêlem chính là những người chăn chiên, nghèo nàn, tội lỗi, bị xã hội khinh chê.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hãy có những tâm tình đơn sơ như các kẻ chăn chiên ấy để đến với Chúa Hài Đồng.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 62,11-12)

Ngôn sứ Isaia báo cho dân do thái biết rằng “Đấng cứu độ” sẽ đến giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày, làm cho họ trở thành một dân thánh, và thành Giêrusalem của họ sẽ trở nên thành được quý chuộng.

3. BÀI ĐỌC II: (Tt 3,4-7)

Thánh Phaolô cho rằng phép rửa tội là ơn nhưng không mà Thiên Chúa ban cho con người, vì lòng từ tâm và nhân ái của Người. Phép rửa tội sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

GIÁNG SINH – LỄ RẠNG ĐÔNG – NĂM A

Chủ tế:      Anh chị em thân mến,

Đêm Noel là đêm thánh vô cùng, là đêm thanh bình, là đêm tình thương giáng thế.  Chúng ta hãy vui mừng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu đêm Noel :

1. Khi giáng sinh làm người Đức Kitô đã khai mạc một kỷ nguyên mới kỷ nguyên thái bình thịnh vượng mà các ngôn sứ loan báo thuở xưa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh Chúa luôn tươi trẻ hầu có thể thích nghi với mọi thời đại, để loan báo tin vui hoà bình và cứu độ cho mọi người trên thế giới.

2. Chúa giáng sinh làm người là một tin vui cho hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người có trách nhiệm quốc gia hay quốc tế biết dùng dịp lễ Noel này để tìm kiếm và duy trì những giải pháp đem lại công lý và hoà bình cho mọi dân tộc.

3. Chúa giáng sinh đem lại an bình cho nhân thế. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những đôi vợ chồng đang chia rẽ, những gia đình bị phân ly, những người đang đau khổ vì chiến tranh huynh đệ tương tàn được ánh sáng đêm Noel soi dẫn để tìm về hoà giải và sống hiệp thông với nhau.

4. Chúa giáng sinh để cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta mừng lễ Noel hôm nay biết sống một ngày Noel trọn tình nghĩa với Chúa và chia sẻ niềm vui cho mọi người chung quanh,/ để họ cũng tin theo Chúa.

Chủ tế:      Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì đang được hưởng đêm thánh huyền diệu này, xin cho ánh sáng đêm Noel chiếu soi vào mọi người chưa biết Chúa, để họ cũng tin vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

—————————————–

 

II. GIÁNG SINH – LỄ BAN NGÀY  NĂM A

 

(Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18)

DẪN LỄ

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

 Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

 Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng Ngôi Lời là Con Thiên Chúa sinh ra làm người, đem ánh sáng, sự sống an bình và chân lý cho loài người.

Ngôi Lời là ánh sáng thật chiếu soi mọi người. Người đã đến ở giữa loài người, nhưng nhiều kẻ không tin nhận Người. Ai tin nhận Người thì được làm con Thiên Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và mọi người thành tâm tin nhận Ngôi Lời là Thiên Chúa, và là Ðấng Cứu Chuộc chúng ta.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 52,7-10)

Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân Chúa biết: “ Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị”. Người đã vung cánh tay thần thánh cứu chuộc Dân Người. Giêrusalem, hãy hân hoan, vì Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho toàn dân và toàn thể nhân loại.

3. BÀI ĐỌC II: (Dt 1,1-6)

Xưa Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay Người sai Con Một là Ngôi Lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của Người mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Nhờ lòng mến và lòng tin mà chúng ta làm những việc tốt lành để phục vụ Đức Kitô.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

GIÁNG SINH – LỄ BAN NGÀY – NĂM A

Chủ tế:     

Anh chị em thân mến,

Chúa thương ban cho Con Một là Ngôi Lời làm người cứu độ chúng ta. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:

1. Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể cứu độ nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh loan báo tin vui giáng sinh và cứu độ cho mọi người trên thế giới, luôn sống và rao giảng Lời Chúa,/ biết dùng Lời Chúa làm phương thế cứu rỗi mọi người.

2. Chúa giáng sinh trong cảnh nhân loại lầm than, trong bóng tối của chiến tranh, hận thù, khủng bố. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho lãnh đạo các quốc gia có trái tim bằng thịt, biết yêu thương đồng loại, dẹp bỏ hận thù, để mọi người được sống trong cảnh thái bình và thịnh vượng.

3. Nhiều người hiện nay tin vào tiền của vật chất và tà thần hơn tin Chúa. Xin cho họ biết bỏ đàng tội lỗi, mà tin nhận Chúa Giêsu là Ðấng Nhập thể và Cứu Ðộ duy nhất của loài người, để họ trở thành con cái Thiên Chúa.

4. Thánh Gioan Tiền Hô trọn đời làm chứng cho Ngôi Lời nhập thể. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương thánh nhân, vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách gian truân, để dùng lời nói việc làm hằng ngày làm chứng cho Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể.

Chủ tế:      Lạy Chúa là Cha nhân từ,

Chúa thương ban Ngôi Lời Nhập Thể cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Người, để được làm con cái Chúa và được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(19/12/2022) KONTUM