Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Tro – Năm B

DẪN LỄ

Thứ Tư Lễ Tro – Năm B

 (Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Thứ Tư Lễ Tro là ngày khởi đầu Mùa Chay thánh, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống, nhiệt thành cầu nguyện, ăn chay bố thí, để được nên người mới, để con người tội lỗi phải chết đi và bị chôn vùi đi, hầu con người mới được sống lại với Chúa Kitô.

Việc xức tro, nhắc chúng ta là con người mỏng dòn yếu đuối có ngày phải chết. Cần chuẩn bị cho cái chết đó, để được hưởng phúc muôn đời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống mùa chay sốt sắng, bằng cách gia tăng cầu nguyện, hy sinh bố thí hằng ngày.

2. BÀI ĐỌC I: (Ge 2,12-18)

Ngôn sứ Gioen kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Phải sám hối tự đáy lòng, chứ không phải chỉ tỏ vẻ bề ngoài. Phải thật lòng trở về với Chúa, để được Chúa tha thứ, vì Chúa là Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót.

3. BÀI ĐỌC II: (2Cr 5,20-6,2)

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sám hối, tức là làm hòa lại với Chúa. Vì khi phạm tội, con người đã cắt đứt liên hệ với Chúa. Và Mùa Chay là mùa sám hối, mùa cứu độ.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Thứ Tư Lễ Tro – Năm B

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, 

Hôm nay bắt đầu Mùa Chay, mùa thanh luyện tâm hồn. Với tâm tình sám hối chân thành, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

 1. Hội Thánh là mẹ hiền,/ không ghét bỏ những đứa con tội lỗi lầm lạc. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hoạt động mục vụ của các mục tử / và những hy sinh cầu nguyện của chúng ta / dẫn đưa những chiên lạc trở về đoàn chiên,/ để Hội Thánh được tinh tuyền thánh thiện,/ nên nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người.

 2. Thế giới ngày nay đang đầy dẫy bạo lực,/ chiến tranh,/ vô luân,/ tội lỗi. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các nước / biết đề ra những biện pháp hữu hiệu / để lập lại trật tự / và giảm bớt những sự xấu xa, bất công trong xã hội.

 3. Mùa Chay nhắc nhở con người mỏng dòn yếu đuối,/ nay còn mai mất,/ cũng là mùa sám hối tội lỗi,/ cải thiện đời sống./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người rối rắm,/ những kẻ tội lỗi hoặc người đã từ bỏ Chúa / được sớm quay về với Chúa trong mùa chay thánh này.

 4. Mùa chay là mùa gia tăng cầu nguyện,/ ăn chay,/ bố thí./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết thực hiện các việc lành đó / và tránh xa tội lỗi / vì lòng mến Chúa yêu người,/ để lập công đền tội.

 Chủ tế:  Lạy Chúa Giê-su,

Chúa dạy chúng con trong Mùa Chay gia tăng cầu nguyện, ăn chay bố thí, chết cho tội lỗi, để được sống lại với Chúa. Xin thương ban ơn giúp sức chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(06/02/2024) KONTUM