Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (10.10.2021 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên –Năm B)

Cảnh Giác Của Cải

(Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 28 thường niên. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách thức dùng của cải đời này để đổi lấy “sự sống muôn đời”. Ðó là rộng rãi “bố thí cho người nghèo khổ”. Sở dĩ người thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay không được sống đời đời là vì anh không biết dùng của cải Chúa ban cho mục đích đó.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng của cải Chúa ban ở đời này một cách hợp lý và quảng đại, để đem lại ích lợi và phần rỗi cho chúng ta và mọi người ở đời sau.

  • BÀI ĐỌC I: (Kn 7,7-11)

 

Trong khi người thường quý chuộng tiền bạc và sự giàu sang thì Người Công chính, nhờ ơn Chúa soi sáng, biết quý chuộng Ðức Khôn Ngoan hơn sức khỏe, vàng bạc của cải, nên được mọi sự lành và được giàu có.

  • BÀI ĐỌC II: (Dt 4,12-13)

Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Người thấu suốt lòng dạ con người. Người sẽ khôn ngoan xét xử mọi tư tưởng cũng như tâm tình của chúng ta.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu đã có nhận xét rằng : những người có của cải mà vào được nước Thiên Chúa, thật khó biết bao. Tin tưởng vào trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện :

  1. Hội thánh là hiện thân của Chúa ở trần gian./ Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / đừng để mình bị tiền bạc và giàu sang lôi cuốn / mà bỏ quên nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng,/ nhưng luôn tận tâm thương yêu giúp đỡ mọi người,/ nhất là những người nghèo khổ bất.
  1. Nhân loại có kẻ giàu người nghèo./ Xin cho các nhà cầm quyền trong xã hội / biết dùng tiền của do dân chúng đóng góp / để ưu tiên lo nâng cao đời sống cho phần đa số là dân nghèo,/ và xin cho những người giàu có / biết thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo vượt qua cơn túng thiếu của họ.
  1. “Hãy bán những gì con có mà cho người nghèo,/ con sẽ được một kho tàng trên trời”./ Xin cho các Kitô hữu chúng ta biết làm theo Lời Chúa dạy,/ biết thương yêu chia sẻ cơm áo cho những người đang lo âu hằng ngày / vì phải sống trong nghèo khó túng thiếu.
  1. “Ai từ bỏ mọi sự vì Thầy và vì Tin Mừng / sẽ được lại gấp trăm ở đời này / và sự sống muôn đời ở đời sau”./ Xin cho các giáo hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết từ bỏ những đam mê trần thế và mọi cách làm giàu bất chính,/ để sống công chính theo Tin Mừng,/ hầu được cứu rỗi hồn xác.
  • Chủ tế:          Lạy Chúa,

Chúa thương ban của cải cho chúng con. Xin cho chúng con biết khôn ngoan dùng nó đúng theo ý Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(09/10/2021) KONTUM