Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (14.03.2021 – CN IV Mùa Chay– Năm B)

Khuyến khích sám hối để được cứu

 (2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Đây là thời gian để chúng ta sám hối tội lỗi, tích cực cầu nguyện, ăn chay bố thí; để chuẩn bị tâm hồn  bước theo đường khổ giá với Chúa Kitô và để được sống lại với Người.

Lời Chúa hôm nay cho thấy: dân Chúa và cả chúng ta nữa, đã lỗi phạm và xa lìa Thiên Chúa, nhưng Người không bỏ rơi chúng ta, vì Chúa chính là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người chịu chết khổ giá, để ai tin thì được sống muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin theo Chúa là nguồn sống vĩnh cửu của chúng ta.

  • BÀI ĐỌC I: (2Sb 36,14-16.19-23)

Dân Chúa bất tín, chạy theo ngẫu tượng và xúc phạm Thánh Danh Chúa nên bị mất nước và bị lưu đày. Sau khi đã thanh luyện bằng những biến cố xảy ra trong đời họ, Thiên Chúa lại đưa dân trở về.

  • BÀI ĐỌC II: (Ep 2,4-10)

Thánh Phaolô khẳng định: Thiên Chúa rất nhân hậu và yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta được cứu rỗi, thì không phải do công trạng của mình, mà chính là nhờ vào đức tin và ân sủng của Chúa ban.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa đã ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện :

  1. Hội Thánh mang trong mình sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ, để ai tin thì được sống. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh / luôn thực thi sứ mạng của mình một cách tích cực,/ dù gặp gian lao thử thách,/ để đem Ánh Sáng Tin Mừng đến cho muôn dân.
  1. Tin Mừng cứu độ là một thực tại hiển nhiên trong lịch sử nhân loại./ Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu / nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự kiện lịch sử,/ minh chứng cho mọi người thấy được sứ mệnh cứu chuộc của Đức Kitô,/ để họ tin theo và được cứu rỗi.
  1. Nhiều người tin Chúa mà nay đã bỏ Chúa,/ vì thiếu hiểu biết giáo lý và vì của cải lạc thú lôi cuốn./ Chúng ta cùng cầu xin cho họ luôn trung thành với Chúa,/ từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay về với Chúa / để trong mùa Chay thánh này,/ xứng đáng đón mừng đại lễ Phục sinh.
  1. Ðức tin không việc làm là đức tin chết”. Xin cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta / trong mùa chay thánh này,/ biết thể hiện đức tin của mình bằng việc làm cụ thể,/ là hết lòng kính mến Chúa / và thương giúp đỡ người nghèo khổ bất hạnh chung quanh,/ về tinh thần cũng như vật chất.
  • Chủ tế:     Lạy Chúa,

Chúa thương muốn cho chúng con được sống muôn đời. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa, trung thành bền đổ theo Chúa đến cùng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(12/03/2021) KONTUM