Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (19.09.2021 – Chúa Nhật XXV Thường Niên –Năm B)

 Chỗ Ngồi Cao Nhất

 (Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 25 thường niên. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu, sống khiêm tốn và hy sinh phục vụ mọi người, nhất là những kẻ bé mọn nghèo khổ.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà sẵn lòng chịu chết khổ giá, và Thiên Chúa toàn năng đã cho Người sống lại để cứu rỗi loài người, Người nêu gương khiêm nhường và hy sinh phục vụ cho chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống khiêm tốn và hy sinh phục vụ theo gương Chúa Kitô.

  • BÀI ĐỌC I: (Kn 2,12.17-20)

Người công chính chống lại những việc làm xấu xa, vạch trần cách sống tội lỗi của kẻ gian ác, nên chúng tìm cách giết hại người công chính. Nhưng người công chính tin tưởng Chúa, nên được Chúa thương che chở.

  • BÀI ĐỌC II: (Gc 3,16-4,3)

Ở đâu có tranh chấp ghen tương, ở đó có mọi thứ xấu xa. Còn đức khôn ngoan Chúa ban giúp con người sống hiền lành chính trực, an hòa hạnh phúc.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

 

Chúa Giêsu đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và chịu chết cứu rỗi mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:                

  1. Hội Thánh thay mặt Chúa Giêsu phục vụ con người / và đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người./ Xin cho các thành phần Hội Thánh / biết loại bỏ mọi hình thức thống trị và chuyên chế,/ nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm / để trở thành người phục vụ theo gương Chúa Kitô.

  1. Con người thích được phục vụ hơn là hy sinh phục vụ./ Xin cho những nhà lãnh đạo trong xã hội / đừng lợi dụng chức quyền để tìm kiếm giàu sang danh vọng / nhưng trước hết biết quan tâm đến việc phục vụ đồng bào mình,/ nhứt là những người lầm than khốn khổ.

  1. “Ðâu có ghen tương tranh chấp,/ đấy có xáo trộn và mọi thứ xấu xa”./ Xin cho các Kitô hữu / biết lánh xa các thói xấu đó,/ sống thuận hòa yêu thương nhau / biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo hèn đói rách không nơi nương tựa,/ vì họ chính là hình ảnh của Thiên Chúa.

  1. “Ai muốn làm lớn,/ thì phải làm người rốt hết / và làm đầy tớ mọi người”./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống khiêm nhượng,/ không tự cao tự đại chờ người khác phục vụ mình,/ nhưng sẵn sàng hy sinh phục vụ mọi người chung quanh.

 

* Chủ tế: Lạy Đức Giêsu,

 

Chúa đã hy sinh chịu chết và sống lại chuộc tội mọi người. Xin cho chúng con được tham dự vào sự thương khó Chúa, bằng đời sống khiêm tốn và phục anh chị em chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(17/09/2021) KONTUM