Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (24.01.2021 – CN III Thường Niên– Năm B)

Chủ đề : Tiếp tục chủ đề Chúa kêu gọi

 (Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 3 thường niên. Lời Chúa cho biết: Thánh Gioan Tiền Hô đã đi trước dọn đường, nay Chúa Cứu Thế đến loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Người để được cứu rỗi. Ðồng thời Người kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên cộng tác với Người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết thống hối tội lỗi, tin tưởng vào Chúa, và cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ của Người.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho ơn hiệp nhất Kitô hữu. Xin cho mọi người tin Chúa được hiệp nhất với nhau trong Chúa.

  • BÀI ĐỌC I: (Gn 3,1-5.10)

Lời rao giảng của ngôn sứ Giô-na ngay tức khắc đã được đáp ứng trong một thành phố ngoại đạo của Ninivê. Dân chúng sám hối ăn năn, nên được Chúa tha thứ và không giáng phạt họ nữa.

  • BÀI ĐỌC II: (1Cr 7,29-31)

Tin tưởng ngày trở lại của Chúa gần đến,Thánh Phaolô khuyên nhủ dân chúng có thái độ từ bỏ vật chất, coi mọi sự ở đời như không, cần phải sống hoàn thiện, kết hợp mật thiết với Chúa để được cứu thoát.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sám hối tội lỗi và tin Người để được hưởng Nước Trời. Chúng ta nhiệt tâm vâng lời Chúa và khẩn khoản nài xin:

  1. Những người tin Chúa trên thế giới này đang lâm cảnh chia rẻ bất hòa, đang xa rời Hội Thánh Chúa./ Xin cho hết thảy những người tin Chúa biết thông cảm yêu thương,/ hiệp nhất với nhau,/ để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn.
  1. Hiện nay còn nhiều nơi trên thế giới,/ con người bị đàn áp, /bóc lột,/ bị đối xử bất công,/ nhân phẩm bị chà đạp./ Xin Chúa ban cho những nhà lãnh đạo các quốc gia / biết tôn trọng nhân quyền, biết khôn ngoan lèo lái đất nước / để các dân tộc được sống trong hòa bình và thịnh vượng.

 

  1. Nhân loại ngày càng sa đà tội lỗi vì không tin Chúa./ Xin Chúa soi lòng mở trí cho họ nhìn biết tin kính Chúa,/ cải thiện đời sống,/ sám hối canh tân / và luôn nhớ thân phận hèn mọn tội lỗi của mình / mà thống hối ăn năn,/ để được Chúa thứ tha / và cho hưởng hạnh phúc Nước Trời.
  1. Chúa mời gọi mọi Kitô hữu cộng tác đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa,/ biết luôn dùng lời nói,/ việc làm bác ái / và gương sáng đức tin hằng ngày / để minh chứng Chúa cho muôn dân và đem ơn cứu rỗi cho họ.
  • Chủ tế:          Lạy Chúa từ bi,

Xin thương giúp chúng con thành tâm sám hối tội lỗi và tin vào Tin Mừng, để xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(22/01/2021) KONTUM