Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (25.10.2020 – Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A)

Yêu Thương Là Điều Răn Quan Trọng Nhất

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 30 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta điều răn trọng nhất trong các giới răn của Chúa. Ðó là “mến Chúa yêu người”… Chúng ta ai cũng biết “mến Chúa yêu người” là giới răn trọng nhất và duy nhất của Chúa. Thương mến tha nhân chính là yêu mến Chúa, vì mỗi người là hình ảnh Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta ngày càng mến Chúa yêu người hơn, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ nhau.

  • BÀI ĐỌC I: (Xh 22,20-26)

Chúa dạy chúng ta không được bóc lột, ức hiếp người cô thế khốn khổ, nhưng học sống nhân từ như Người: phải biết thương yêu giúp đỡ mọi người, nhứt là người ngoại kiều, người nghèo khổ góa bụa.

  • BÀI ĐỌC II: (1Tx 1,5c-10)

Thánh Phaolô khen các tín hữu Têxalônica, vì họ đã từ bỏ tà thần, sống Tin Mừng dù gặp bao khó khăn. Họ đã làm gương mẫu cho nhiều người ở nhiều nơi.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta điều răn trọng nhất là “mến Chúa yêu người”. Chúng ta quyết tâm thực hành luật Chúa và khẩn khoản cầu xin :

  1. Chúa giao cho Hội Thánh / sứ mạng dạy bảo con cái tuân giữ giới răn trọng nhất / là “mến Chúa yêu người”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết sống theo giới răn này,/ và luôn nhiệt tâm chu toàn sứ mạng dạy dỗ con cái mình thực thi Lời Chúa dạy.
  2. Thánh Gioan bảo:/ Ai nói mến Chúa mà không yêu người là nói dối./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu trên thế giới / biết thương yêu giúp đỡ hết thảy mọi người / và giúp đỡ lẫn nhau phần hồn phần xác,/ để tỏ lòng kính mến Chúa.
  1. Ngày nay bạo lực,/ hận thù đang hoành hành trên khắp thế giới/ gây biết bao đau thương tang tóc cho con người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết sống nhân bản hơn,/ biết yêu thương tha thứ cho nhau,/ để thế giới được sống trong hoà bình.
  1. “Hãy mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn nhắc nhỡ gia đình mình,/ hết lòng tuân giữ giới răn trọng nhất nầy,/ là tin yêu Chúa / và sống bác ái với tha nhân/ để giữ trọn lề luật của Chúa.
  • Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa dạy chúng con giới răn trọng nhất là “mến Chúa yêu người”. Xin ban ơn giúp sức chúng con thực hiện hằng ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.