Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (27.09.2020 – Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A)

Đường Lối Của Thiên Chúa

 (Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 26 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta luôn vâng nghe và làm theo ý Chúa muốn.

Chúng ta là con người hèn mọn kém cõi, mãi mê cuộc sống trần gian mà quên cuộc sống vĩnh cửu mai hậu, nhứt là không biết hy sinh làm việc lành phúc đức. Chúng ta cần được Chúa hướng dẫn dạy bảo.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn thi hành thánh ý Chúa muốn.

  • BÀI ĐỌC I: (Ed 18,25-28)

Ngôn sứ Êdêkien kêu gọi người công chính và kẻ bất lương từ bỏ điều dữ, cố gắng thi hành điều chính trực công minh và sống tốt hơn để khỏi phải chết, nhưng được sống.

  • BÀI ĐỌC II: (Pl 2,1-11)

Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu: Người đã tự hạ mình xuống tột độ và vâng lời cho đến chết, nên được Thiên Chúa tôn vinh.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã tự hạ và phục tùng đến chết và chết trên thập giá. Chúng ta quyết tâm noi gương Chúa và tha thiết cầu nguyện:

  1. Hội Thánh thay mặt Chúa dạy bảo con cái Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn đồng hành / và hướng dẫn hàng giáo phẩm làm tròn trách nhiệm của mình / để cho mọi người,/ nhứt là các Kitô hữu luôn vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.
  1. Con người thường làm theo ý mình,/ hơn là theo ý cấp trên./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người nhất là giới trẻ,/ biết tuân phục những người có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn mình,/ để họ đi đúng hướng và sống hoàn hảo hơn.
  1. Những người thu thuế và kẻ tội lỗi được vào Nước Trời / vì đã khiêm tốn tin nghe và làm theo Lời Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người chúng ta biết sống khiêm tốn / và vâng lời Chúa luôn,/ để ngày sau được dự phần với Chúa trên thiên quốc.
  1. Chỉ có ai làm theo ý Cha trên trời mới được vào Nước Trời”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu trong giáo xứ chúng ta / biết vâng nghe / và thực thi thánh ý Cha hằng ngày.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Xin ban ơn giúp chúng con sống khiêm tốn, sẵn lòng làm theo Lời Chúa để được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(25/09/2020) KONTUM