Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (28.02.2021 – CN II Mùa Chay– Năm B)

Một Thoáng Thiên Đàng

(St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, mùa chúng ta sốt sắng cầu nguyện ăn chay bố thí, để sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-su biến hình sáng láng trên núi thánh. Người hé lộ cho chúng ta thấy một phần vinh quang Nước trời dành để cho những ai theo sát Chúa Giêsu, cùng vác khổ giá và chịu tử nạn với Người; họ sẽ được cùng Người sống lại sáng láng vinh quang.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn lòng vác thánh giá theo Chúa, chết cho tội lỗi và mọi tính xấu, để được trở nên người mới, nhứt là được trở nên giống Chúa.

  • BÀI ĐỌC I: (St 22,1-2.9a.10-13.15-18)

Ông Ápraham vâng lời Chúa, sẵn sàng sát tế Isaác là con duy nhất của ông. Nhờ vâng theo thánh ý Chúa nên Ápraham được Chúa chúc phúc và thưởng công.

Isaác là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta. 

  • BÀI ĐỌC II: (Rm 8,31b-34)

Thánh Phaolô tin tưởng Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, vì Người thương chúng ta, đến nỗi ban Con Một Người chịu chết và sống lại, để biện hộ và chuyển cầu cho chúng ta là kẻ tội lỗi.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu biến hình sáng láng để dạy cho chúng ta biết: có chết đau khổ mới sống lại vinh hiển. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin :

  1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng cho loài người biết:/ phải chịu tử nạn mới tiến tới phục sinh./ Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / luôn tin tưởng bước theo theo đường lối Đức Kitô / dù khi được vinh quang hay khi phải trải qua gian nan thử thách.
  1. Ông Ápraham sẵn sàng hiến tế con một mình là Isa-ác./ Đây là hình ảnh Người Con Duy Nhất của Thiên Chúa chịu chết chuộc tội loài người./ Chúng ta hãy cầu xin cho mọi Kitô hữu sẵn sàng đón nhận ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu,/ biết noi gương Chúa sẵn sàng chết cho tội lỗi,/ để được sống lại hưởng phúc với Ngài.
  1. Chúa Giêsu biến hình sáng láng / là muốn dạy chúng ta phải biến đổi con người tội lỗi,/ phải vác thánh giá theo Chúa để được cứu rỗi./ Xin cho chúng ta sẵn lòng chịu gian nan khốn khó vì Chúa,/ luôn tin tưởng Chúa thương yêu / cứu giúp chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn hiện tại.
  1. Mùa Chay là mùa gia tăng cầu nguyện,/ ăn chay bố thí / và sám hối tội lỗi./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhiệt thành thực hiện việc thống hối ăn năn,/ hy sinh hãm mình,/ cứu giúp kẻ khó nghèo,/ và luôn vâng nghe theo Lời Chúa Giêsu dạy,/ nhất là trong mùa chay thánh này.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa biến đổi hình dạng để nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con hằng ngày thay đổi hình dạng thành con hiếu thảo của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(26/02/2021) KONTUM