Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Nhật III Mùa Vọng –Năm A

Lời Sấm Được Thực Hiện

 (Is 35,1-6a.10; Gcb 5,7-10; Mt 11,2-11)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng hôm nay là Chúa nhật của niềm vui. Trong bài đọc 1, Tiên tri Isaia tiên báo ngày Dân Chúa được giải thoát khỏi ách lưu đày, trở về quê hương, và ông kêu gọi: “Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa sẽ đến cứu độ các ngươi” (Is 35,4). Thánh Giacôbê Tông Đồ, khuyên các tín hữu kiên nhẫn,vững dạ đợi chờ, vì ơn cứu chuộc của Chúa Kitô nhất định sẽ hiện thực. Thánh Gioan Tẩy Giả nhẫn nại tin tưởng vào đường lối của Chúa và không vấp ngã vì Ngài.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết kiên nhẫn đợi chờ và lo dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn chúng ta.

 • BÀI ĐỌC I: (Is 35,1-6a.10)

Ngôn sứ Isaia nhìn thấy chung quanh mình toàn những cảnh bất hạnh, áp bức bất công: nhiều người khốn khổ, sợ hãi, rên siết trong biển khổ cuộc đời. Ngài an ủi, khích lệ và mời gọi mọi người hân hoan phấn khởi, vì Chúa sắp đến cứu họ khỏi mọi khốn khổ phần hồn phần xác.

 • BÀI ĐỌC II: (Gcb 5,7-10)

Thánh Giacôbê diễn tả thời Giáo Hội sơ khai, các tín hữu khổ sở vì cuộc sống vất vả, đầy những áp bức bất công. Họ mong chờ Chúa lại đến lần thứ hai. Ngài khuyên dân Chúa chớ chán nản, một hãy kiên tâm chờ Chúa đến, như nhà nông kiên tâm mong chờ đất trổ sinh bông trái.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa sắp đến cứu độ chúng ta, chúng ta hân hoan đón rước Chúa và tha thiết cầu nguyện :

 1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Tin Vui nhập thể và cứu chuộc./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô /được một lòng tin cậy mến dồi dào / và sức khỏe cần thiết để điều hành Hội Thánh chu toàn sứ mạng Chúa giao,/ hầu đem lại nguồn an vui đích thực cho mọi người.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 2. Ơn cứu độ của Chúa là giải thoát con người khỏi lầm than khốn khổ phần hồn phần xác./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người thành tâm sám hối tội lỗi / và kiên tâm bền chí chờ đợi Chúa đến.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 3. Chúa Giêsu là Ðấng Thiên Sai,/ là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu,/ nhất là những người đang gặp thử thách và bách hại vì đức tin,/ biết hết lòng tin kính và bước theo đường lối Chúa tới cùng,/ để được Chúa nâng đỡ và được hưởng nhờ ơn cứu độ.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 4. Chúa Giêsu nhìn nhận thánh Gioan Tiền Hô là cao trọng hơn hết,/ vì thánh nhân đã hy sinh dọn đường cho Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết hy sinh dọn lòng xứng đáng để mừng Chúa Giáng Sinh / và trở nên những sứ giả tiền hô của Chúa. 
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa là Ðấng Thiên Sai, là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của loài người. Xin cho mọi người biết tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.