Ý Lực Sống 16 : Họa Từ Miệng Ra, Bệnh Từ Miệng Mà Vào

Ảnh minh họa

HOẠ TỪ MIỆNG MÀ RA

BỆNH TỪ MIỆNG MÀ VÀO.

1. Ôi ! Thật là bất công cho cái miệng quá chừng chừng luôn. Không lẽ cái miệng mình chỉ mang họa và mang bệnh mà thôi sao ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu :

2. Họa từ miệng mà ra là đúng: khi mình tức lên là ăn nói không suy nghĩ, chửi bới tùm lum . . . không kiêng nể ai ! Như vậy họa từ miệng mà ra là chính xác nhé.

3. Bệnh từ miệng mà vào là đúng: Nhất là bây giờ thức ăn nào cũng có chất hoá học để bảo quản. Đau bao tử mà không bỏ thói rượu chè say sưa. Như vậy là bệnh từ miệng mà vào là chính xác nhé.

4. Nhưng phúc cũng từ miệng mà ra : Lời khuyên, lời dạy của cha mẹ cho con cái nên người, lời khích lệ cho người làm việc tốt, lời ca tiếng hát để chúc tụng Thiên Chúa . . . là từ miệng mà ra và mang cái phúc cho ta thật mà.

5. Mọi người kể cả mọi thứ con loài vật cũng phải ăn uống bằng cái miệng. Từ miệng mà “vào” chứ ? Phải không ? Không có miệng làm sao ăn uống. Đâu có ai ăn uống bằng lỗ tai ? Vậy sống được cũng nhờ từ “cái miệng mà vào” nhé.

6. Nghĩ cho cùng cái miệng cũng là tên đầy tớ thôi ! “Cái Đầu” mới là ông chủ. Ông chủ bảo chửi là nó chửi, ông chủ bảo đánh là nó đánh, mặc dù nó yếu sức hơn. Ông chủ bảo đọc kinh là nó hả miệng đọc ngay tắp lự ! Cái miệng là tên đầy tớ rất tốt của cái đầu là ông chủ của nó.

7. Nhưng muốn có “ông chủ” tốt thì cần phải “dạy” dỗ ổng. Ai dạy ? Cha Mẹ phải dạy con, nhà cầm quyền phải mở trường dạy cho dân mình nên người tốt. Nhà cầm quyền mà bảo phá thai là hợp pháp, đồng tính là hợp pháp là không biết dạy con. . . Mình có nghe một người mẹ than thở: Hình như con của con nó đồng tính cha ơi ! Con lo lắm ! Buồn nhất là có những người công giáo bây giờ thích làm tổng thống hơn là làm đẹp lòng Chúa mà họ tôn thờ !

8. Cuối cùng có một Đấng mà mình không tránh né được là Thiên Chúa. Chúa giao con cái cho cha mẹ dạy dỗ, giao người dân cho các vị cầm quyền hướng dẫn tới điều thiện mà cha mẹ hay nhà cầm quyền không làm tròn bổn phận, thì chính Thiên Chúa sẽ xét xử họ. Hoàng Thiên hữu nhãn. Và Chúa không ngán ai bao giờ !

9. Cái miệng là vô tội, tội do cái đầu, cái đầu không ra gì là do cha mẹ nó và do những người có quyền. Hãy nghe Chúa Giêsu nói:

“Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây . . . Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, MIỆNG mới nói ra. “ (Lc 6, 44-45)

10. Lạy Chúa ! Xin cho con biết sống tốt, để miệng con luôn biết nói lời tốt, để cho con được có cái phúc từ miệng lưỡi con. Amen

 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(20/09/2021) KONTUM