Ý Lực Sống 34: Chúng Ta Cần Có Nhau

Hình ảnh minh họa

1. Không ai sống một mình được. Cái áo ta đang mặc, cái điện thoại ta đang xài, cái viên thuốc ta uống khi ta đau bệnh . . . là do người khác làm cho ta dùng. Ta cần phải biết ơn mọi người sống quanh ta. Chúng ta biết ơn nhau. Và để đáp đền, mỗi người hãy sống sao cho ai cũng thấy là mình rất “cần thiết” cho người anh em mình.

2. Cách đây 2.000 năm, Thánh Phaolo gửi thư cho tín hữu thành Cô-rin-tô nói về chuyện này rất hay (Cr 12,12-30). Chúng ta gắng đọc, sẽ cảm thấy rất lý thú :

“ Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói : “ Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể “ thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói: “ Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe ? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi ?

Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được ? Như thế,bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một . Vậy mắt không thể bảo tay : “Tao không cần đến mày“; đầu cũng không thể bảo hai chân :”Tao không cần chúng mày.” . . . Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể . . . Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều LO LẮNG cho nhau. Nếu có một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.

Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. . . “

Ôi ! Thánh Phaolo đưa ra hình ảnh thật tuyệt vời để nói lên rằng: Chúng ta cần có nhau như các bộ phận của một thân thể vậy !

3. Viết bài hôm nay với đề tài “CHÚNG TA CẦN CÓ NHAU” là vì cách đây mấy hôm, 20.01 mình có xin tiền cho 6 nhà mồ côi Vinh Sơn của các nữ tu người Thượng ở Kontum. Hơn 700 em. Covid nên ít người tới. Càng ít người giúp tiền để mua sữa, mua thuốc, mua bỉm tả . . . Mình bèn tình nguyện ăn xin giúp. Có gần 200 người gửi về cho mình. Người gửi nhiều nhất là 100 triệu ở Bảo Lộc Lâm Đồng. Được hơn 700 triệu ! Mình đã mời bề trên dòng Ảnh Phép Lạ đến nhận tiền cho các nhà Vinh Sơn. Vinh Sơn 1, có 200 em ( có 25 người nhiễm F0, trong đó có 2 xơ), nhận 200 triệu. Vinh Sơn 2 và Vinh Sơn 4, mỗi nhà trên dưới 150 em, nhận 150 triệu cho mỗi nhà. Vinh Sơn 3, 5 và 6, mỗi nhà khoản chừng 7, 8 mươi em, mỗi nhà nhận 70 triệu . Tất cả là 710 triệu đồng . Các xơ mừng quá chừng luôn. Mình cũng vui lắm vì không nghĩ là được như vậy đâu. Cảm ơn quý ân nhân xa gần, lương giáo, trong nước cũng như ngoài nước. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân. Bắt đầu từ 25.1, nếu có ai gửi về thì dành cho các trẻ em trong các bản làng, các em trong bệnh viện và các người già yếu đau bệnh tật. . . Đã trao đổi với các bề trên dòng Ảnh Phép Lạ về việc này rồi.

Lạy Chúa, chúng con đã sống nhờ nơi người khác rất nhiều điều, xin cho mỗi người chúng con cũng biết sống thương yêu những người anh em nghèo khổ chung quanh chúng con.Amen

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(25/03/2022) KONTUM