Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B (CN 05.05.2024) – Tình Thương Cao Cả

Bài đọc 1: Cv 10,25-26.34-35.44-48

Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

25 Khi ông Phê-rô bước vào nhà ông Co-nê-li-ô, thì ông liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. 26 Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói : “Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm.”

34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.”

44 Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. 45 Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống cả trên các dân ngoại nữa, 46 bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng : 47 “Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ ?” 48 Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày.

Đáp ca: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. x. c.2) 

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

Bài đọc 2: 1 Ga 4,7-10 

Thiên Chúa là Tình Yêu.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.
9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này :
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.
10Tình yêu cốt ở điều này :
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Tung hô Tin Mừng: Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:Ga 15,9-17 

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————-

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Chiều kích hoàn vũ của Ơn cứu độ

Cuộc thị kiến của ông Phê-rô đã đưa ông và các tông đồ tiến tới một quyết định quan trọng. Đó là mọi dân đều có thể đón nhận ơn Cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Đức Giê-su Ki-tô. Trước đó, ông Phê-rô đã thấy hình ảnh một chiếc khăn lớn từ trời. Trong chiếc khăn ấy có đủ mọi loài sinh vật, kể cả những sinh vật mà Do Thái giáo cấm ăn. Ông đã ngỡ ngàng trước thị kiến này, và sau đó ông đã hiểu thông điệp mà Chúa Thánh Thần muốn nhắn gửi: Chúa Giê-su đem ơn Cứu độ đến cho muôn dân.

Trước đó, ông Phê-rô cũng như các tông đồ khác đều hiểu ơn Cứu độ chỉ dành cho người Do Thái. Vì vậy, sau khi Chúa Giê-su về trời, các ông vẫn chuyên cần đến Đền thờ để cầu nguyện, đồng thời gặp gỡ những người Do Thái để nói với họ về sự Phục Sinh của Chúa Giê-su, nhằm minh chứng cho họ thấy: Đức Giê-su là Đấng muôn dân mong đợi và nhân loại không còn phải chờ đợi một đấng cứu độ nào khác. Khởi đi từ thị kiến nói trên, các tông đồ đã được khai trí và hoàn toàn thay đổi quan niệm chật hẹp về Ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Đức Giê-su thành Na-da-rét.

Sau này, sự chống đối của người Do Thái cũng dẫn ông Phao-lô đi đến một quyết định căn bản. Ông tuyên bố: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố Lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ Lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại” (x. Cv 13,44-52).

Thiên Chúa không thiên vị người nào. Ông Phê-rô khẳng định như thế. Chúa Thánh Thần như dòng suối mát, phong phú tràn trề. Bất cứ ai thành tâm tin vào Chúa Giê-su đều được Chúa Thánh Thần ban ơn phù trợ. Bài đọc I đã minh chứng: Trong lúc ông Phê-rô giảng, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống nơi tất cả những người đang nghe Lời Chúa. Như thế, không ai có quyền ngăn cản hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần cũng không còn là độc quyền của một số cá nhân nhưng được ban cho mọi dân mọi nước. Đây là một nét mới mẻ trong Ki-tô giáo mà ngay từ ban đầu các tông đồ đã hiểu.

Chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Giê-su lên trời. Phụng vụ hôm nay dường như muốn truyền lại cho chúng ta lời di chúc của Chúa Giê-su, hay còn gọi là di ngôn của Người. Trong khung cảnh sau bữa Tiệc ly của ngày thứ Năm trước lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su đã trải lòng với các môn đệ bằng những lời tâm huyết tự trái tim. Người biết trước các ông sẽ phải đối diện với trăm ngàn thử thách. Người uý lạo các ông và hứa sẽ ban Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần. Giữa những khó khăn thử thách chất chồng ấy, các ông có thể tìm thấy sức mạnh nơi tình yêu thương. Lời dặn: “Hãy yêu thương nhau” được lặp đi lặp lại như điệp khúc của bản nhạc diễn tả tâm tình thầy trò vào giờ phút linh thiêng nhất. Chúa nói với họ: Người sẽ không còn hiện diện hữu hình như từ trước tới nay nữa nhưng Người sẽ hiện diện giữa họ và trong lòng họ, nếu họ yêu mến Người và yêu mến nhau. Chính tình yêu mến dành cho Chúa Giê-su và cho anh em sẽ làm nên sức mạnh của cộng đoàn tín hữu và sẽ là điều kiện để những hoạt động của các ông sinh hoa kết trái.

Lời mời gọi yêu thương được gửi đến các Ki-tô hữu từ hai ngàn năm nay. Lời ấy còn phải được lặp đi lặp lại mãi, bao lâu chúng ta còn hiện hữu trên trần gian. Bởi lẽ, đây là giới răn cốt lõi quan trọng và là điều kiện căn bản để trở thành môn đệ của Chúa Giê-su. Hơn nữa, bản tính con người do yếu đuối và hữu hạn, luôn có khuynh hướng đi ngược lại giới răn yêu thương. Tiếc thay có những lúc đức yêu thương bị lãng quên nơi các cộng đoàn và nơi cá nhân những Ki-tô hữu. Như thế, vô tình hay hữu ý, họ làm lu mờ hình ảnh Đức Giê-su nơi đời sống đức tin, thậm chí biến Người thành một kẻ xa lạ. Chúa đã khẳng định: Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Yêu thương là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giê-su. Tông đồ Gio-an đã thấm nhuần lời dạy yêu thương của Chúa, nên sau đó, ông nhấn mạnh đến tình yêu thương trong các thư của mình. Bài đọc II của Phụng vụ hôm nay là một bằng chứng cho điều đó. Thánh Gio-an an còn tiến xa hơn trong giáo huấn này khi ông khẳng định: “Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa”. Như thế, nhờ đức yêu thương mà chúng ta trở nên con Thiên Chúa. Đương nhiên, đó là đức yêu thương theo gương mẫu Đức Giê-su để trở nên đồng hình đồng dạng với Người và trở thành nghĩa tử của Chúa Cha.

Hãy cảm nhận niềm vui và vinh dự của người Ki-tô hữu. Vẫn còn đó những thử thách gian nan nhưng người Ki-tô hữu, nhờ ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, sẽ cảm nhận được niềm vui và sẽ trở nên chứng nhân của niềm vui cho thế giới hôm nay.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

—————————-

Suy niệm 2: Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

ĐIỀU RĂN MỚI 

Tình yêu của Thiên Chúa được biểu hiện cụ thể nơi một số người được hưởng ơn chữa lành như là dấu chỉ nói lên tình yêu phổ quát của Thiên Chúa đối với mọi người.  Tuy nhiên khi hưởng ơn lành của Thiên Chúa người Do thái tự cao vì cho mình là Dân riêng của Thiên Chúa, họ muốn độc quyền chiếm hữu Thiên Chúa, Thiên Chúa là của riêng họ.  Nhưng qua những gì mà sách Công Vụ Tồng Đồ ghi lại cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người không dành cho một dân tộc nào cả, mà dành cho tất cả “những ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành.  Quả thật tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị ai” (Bài Đọc 1. Cvtđ 10, 25-26.34-35.44-48).

Lời này do thánh Phêrô xác lập, khi ông nhận thấy sự lạ Thiên Chúa thực hiện nơi nhà ông Conêliô, một viên bách quản người Rôma.  Và nhất là khi thấy Thánh Thần ngự xuống trên những người đang nghe ông nói, là dân ngọai, những người này nhận lấy Thánh Thần trước cả khi họ được nhận phép Thánh Tẩy.  Điều này muốn nói rằng ơn cứu độ không ai chiếm độc quyền cả, tình yêu của Thiên Chúa thì bao la vô bờ bến.  Thiên Chúa là tình yêu không biên giới, nên cách hành xử của Người cũng không theo lề thói nào cả.  Người hoàn toàn tự do hành động theo ý của mình.

Trong lý luận về sự công bằng, luôn có sự cân nhắc hơn thiệt, so đo và tính toán, cái đầu óc đi trước con tim, cân đo đong đếm đứng hàng đầu.  Trái lại trong yêu thương thì “một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”, nghĩa là bỏ ra ngoài cái tính toán, con tim đi trước trí óc theo sau, “con tim có những lý lẽ của nó mà trí khôn không biết đến”(Pascal).  Thiên Chúa toàn năng, Người cũng toàn năng trong hành động.  Thánh Gioan rất am tường về tâm lý của Đức Giêsu, có lẽ vì Gioan sống độc thân, nên dễ dàng chia sẻ, cảm thông nội tâm của Thầy mình, đi sâu vào tâm hồn Thầy và am hiểu Thầy nhiều hơn các tông đồ khác.  Thánh nhân đã đưa ra một định nghĩa, mà cho đến nay vẫn bất di bất dịch, và còn là thời sự: “Thiên Chúa là tình yêu” (x. Bài Đọc 2. 1Ga 4,7-10), lời khẳng định nầy không bao giờ quá đát, hay lỗi thời.

Định nghĩa này được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI lấy làm chủ đề cho thông điệp đầu tiên của ngài (Deus est Amor. Ban ngày 25.01. 2006).  Còn thánh sử Gioan lại khẳng định rằng: “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (c. 8).  Có ai yêu mà không tặng quà?  Quà càng lớn, càng

diễn tả được âm sắc đậm đà của tình yêu.  Thiên Chúa yêu thế gian đến ban tặng Con của Người  để nhờ người Con đó mà chúng ta được cứu sống (c. 9) bằng cách đền tội thay cho chúng ta.  Còn quà tặng nào cao quý hơn nữa không?  Chỉ có Thiên Chúa mới đủ quyền năng để tặng quà, quà đó là Thiên Chúa, con người chỉ tặng nhau quà vật chất.  Thiên Chúa tặng chính mình.

Bản thể của Thiên Chúa là Tình Yêu, một tình yêu không đơn độc, Cha yêu Con, và Con yêu Cha, tình yêu của Cha và của Con trao cho nhau làm phát sinh Thánh Thần.  Thánh Thần nhiệm xuất bởi Cha và Con, nói theo thần học Tây phương.  Còn thần học Đông phương diễn tả Chúa Thánh Thần là nụ hôn của Cha và của Con trao cho nhau.  Vì bản tính là tình yêu, nên trước khi đi chịu chết, Đức Giêsu để lại lời tâm huyết như lệnh truyền này: “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”, “anh em hãy yêu mến nhau”.

Như vậy có sự đồng nhất tình yêu khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, tình Cha yêu Thầy cũng là tình yêu Thầy yêu anh em, đồng thời cũng là tình anh em yêu nhau.  Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu anh em là một thứ tình yêu không phân biệt cả hai đồng nhất với nhau.  Điều này được Matthêu quả quyết: “Khi anh em làm cho người hèn mọn nhất là làm cho chính Thầy”(x. 25, 35-45).

Thánh Gioan nhắc lại lời quan trọng này của Đức Giêsu trước khi đi chịu nạn, như lời trăn trối: “Đây là giới răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x. Bài Tin Mừng. Ga 15,9-17).  Chúng ta biết trích đoạn Tin Mừng này là lời tâm sự của Đức Giêsu trước khi đi chịu chết.  Có sự đồng nhất giữa yêu Thiên Chúa và yêu anh em. ‘Yêu anh em là yêu Thiên Chúa’ nhưng không thể nói tin Thiên Chúa như tin anh em.  Điều nầy không gặp được nơi đức tin và đức cậy.  Đối tượng của đức tin là Thiên Chúa duy nhất “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng”, mà không nói tôi tin tha nhân như tin Thiên Chúa, như vậy có sự phân biệt khá rõ nét giữa tin Thiên Chúa và tin anh em, cũng vậy đối với đức Cậy trông, tuy cả ba nhân đức Tin – Cậy – Mến đều là nhân đức đối thần, tức là các nhân đức đối với Thiên Chúa, ngày nay được gọi là nhân đức thuộc linh.  Người Kitô hữu được lãnh nhận các nhân đức đối thần nầy khi chịu phép Rửa Tội.  Chính Thiên Chúa ban các nhân đức đối thần nầy cho tín hữu để họ dùng mà tin, cậy, mến Thiên Chúa trong đời sống tôn giáo.  Như vậy chỉ người tín hữu mới có nhân đức đối thần mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu Ki-tô phục sinh xin cho con biết yêu thương hết mọi người, biết tha thứ và tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng cho người lầm lạc trở về với Chúa và Hội thánh. Amen

Lm Luy Nguyễn Quang Vinh, giáo xứ Đức An

_______________________

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ký thác bí mật cuối cùng là lời di chúc quý báu nhất từ trái tim Ngài:“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Nhưng để yêu như Thầy yêu, thì điều cốt lõi là “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. “Ở lại” là đừng sống xa cách Ngài, đừng ra khỏi Ngài, nhưng hãy sống gắn bó với Ngài mọi nơi mọi lúc, qua mọi việc, như chim liền cánh như cây liền lành. Tất cả các cành cây đều được nuôi sống bằng một dòng nhựa, nên hiệp thông với Chúa khiến ta hiệp thông với nhau.

Chỉ có một dòng tình yêu duy nhất luân chuyển: Như Cha đã yêu Thầy, Thầy đã yêu anh em, anh em hãy yêu nhau. Yêu thương là một dòng chảy không ngừng phát xuất từ Cha, nên chúng ta không được biến nó thành ao tù, mà phải làm cho lan tỏa khắp nơi, đến với mọi người trên thế giới. Đức Giêsu muốn toàn thể nhân loại làm thành một cộng đồng tình yêu, không muốn các môn đệ chỉ loay hoay vun vén cho nhau để rồi làm thành một thứ Hội Thánh đóng kín. Vì vậy mà “Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi và sinh được hoa trái”.

Yêu thương là điều tự nhiên trong đời sống con người. Ai cũng muốn yêu và được yêu. Tuy nhiên, tình yêu không phải là thứ tình cảm cạn cợt và hời hợt như tình đời. Tình yêu mà Chúa Giêsu mong đợi nơi chúng ta là tình yêu hy sinh quên mình, để đem lại hạnh phúc cho con người. Bởi vậy, ta thấy dễ yêu nhưng yêu không dễ, như lời bài hát:“Đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua”, hoặc “Trong tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu”. Các cô họa thêm là: Trong tình yêu có trăm lần thua có một lần huề. Tình yêu là một tiến trình trải nghiệm gian nan nhất, có khi rơi vào tình trạng khổ sở và cay đắng nhất. Chúng ta không gặp tình yêu trong tình trạng đã tốt đẹp và có sẵn để mà hưởng, nhưng phải tập luyện và làm tăng trưởng mãi.

Thực tế có nhiều quan niệm về tình yêu, và vì có những quan niệm lệch lạc nên tình yêu bị biến chất, biến dạng, có khi còn biến thái. Trong Thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu”, Đức Bênêđictô XVI cho thấy: chưa bao giờ “hai chữ tình yêu” bị lạm dụng như ngày nay. Trong một xã hội chạy theo lợi nhuận và hưởng thụ, nên những người trẻ cũng dễ yêu cuồng sống vội, tình yêu chỉ còn là một thứ chộp giựt. Trong một não trạng xã hội ngày càng tôn vinh thân xác và lạc thú, thì tình yêu trở thành trò đùa, hay thứ hàng hóa để mua bán đổi trao. Trong một xã hội mà người ta chỉ quan trọng vật chất và coi nhẹ giá trị tinh thần, thì tình yêu bị giảm thiểu xuống hàng thứ yếu. Bao nhiêu hỗn loạn phát sinh từ đó, vì đã đánh mất bản chất đích thực của tình yêu.

Tình yêu không phải là cảm xúc, cảm xúc đến rồi đi, chỉ có tình yêu là ở lại. Cảm xúc có thể là một tia sáng khai mở diệu kỳ, nhưng tổng thể của tình yêu không phải như thế. Tình yêu là một bước tiến vươn lên sự thiện hảo, luôn được đặt trong tiến trình thanh luyện và trưởng thành. Để đạt được mức độ trưởng thành của tình yêu, phải có sự góp phần của toàn thể con người, bằng sự kết hợp mọi khả năng của lý trí, ý chí, tình cảm, không chỉ là những hành động và kiểu cách bề ngoài.

Tình yêu không tìm chiếm đoạt mà tìm niềm vui trong sự trao ban, cho dù người khác không đáp trả, không biết ơn, không dễ thương, không xứng đáng. Tình yêu đích thực chỉ ao ước làm điều thiện cho mọi người, coi hạnh phúc của họ quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân, dù nhiều khi phải trả giá đắt. Tình yêu có cái giá của nó, là chính thập giá để biểu hiện tình yêu. Chính nỗi đau mới dạy cho chúng ta cách thức yêu thương. Tình yêu như vậy trở thành sự từ bỏ, sẵn sàng trở thành lễ vật tặng ban như chính Chúa Giêsu, Đấng nâng cao chúng ta lên thành bạn hữu, và đã “hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”.

Thế giới ngày nay khao khát một tình yêu đích thực. Kitô hữu phải là nhân chứng của tình yêu ấy. Chúng ta không có dịp để chết cho người khác như cha Kônbê, nhưng ta luôn có nhiều dịp để sống cho anh em. Sống cho anh em là chết cho chính mình: chết qua những hy sinh âm thầm hằng ngày. Chết không đổ máu, nhưng đổ mồ hôi và nước mắt. Chết không chỉ một lần, nhưng chết dần mòn cho hạnh phúc của tha nhân. Kahil Gibran viết: “Bạn cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải. Chỉ khi nào cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho đi”.

Chỉ khi nào ta thực sự yêu mến Chúa thì mới biết yêu thương tha nhân. Và chỉ khi thực sự yêu thương tha nhân ta mới nói lên được tình yêu mến Chúa. Tình yêu là cốt lõi của đời Kitô hữu, nhưng tình yêu ấy phải hòa nhịp với tình yêu của Đức Giêsu, là“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
điều làm nên cuộc sống con hôm nay,
không phải là những công trình to tát,
kiến thức uyên bác hay là công trạng,
nhưng chính là tình yêu thương đầy tràn,
Chúa vĩ đại vì tình Ngài chứa chan.

Xin cho con tận dụng mọi khoảnh khắc,
để luôn sống với nhau và cho nhau,
vui với người vui, khóc với người khóc,
chia sẻ và cho đi cả tấm lòng.

Trên đời chỉ có thân phận và tình yêu,
thân phận thì giới hạn, tình yêu vô hạn,
xin cho con biết sống bằng tình yêu,
là chính Chúa trong tất cả mọi điều.

Chúa đã yêu con thật quá nhiều,
mà tình con đáp trả chẳng bao nhiêu,
nên ý Chúa chẳng mấy khi con hiểu,
vì muốn sống theo kiểu của người đời,
chỉ lo sao cho danh lợi có thật nhiều,
điều trọng nhất là tình yêu lại thiếu.

Xin cho con đừng chạy theo nhãn hiệu,
kẻo đời con sẽ phải sống kiếp cô liêu,
vì thiếu tình yêu là điều tồi tệ nhất,
sẽ làm nên ngục thất cho con người,
tình yêu mới thật là điều vĩ đại,
những thứ khác đều hoang dại héo tàn.

Xin gột sạch tim con còn hoen ố,
và tẩy đi bao loang lỗ trong hồn,
để tình con yêu Chúa được sạch tinh,
sống quên mình hy sinh vô vị lợi,
yêu mọi người như Chúa đã yêu con,
là bằng chứng vẹn tròn con yêu Chúa. Amen.

Lm Thái Nguyên

(gpmytho.com)

WGPKT(03/05/2024) KONTUM