Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C (CN.21.08.2022)

BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21

“Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”. Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Dt 12, 5-7, 11-13

“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Lc 13, 22-30

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

Đó là lời Chúa.

————

Suy Niệm 1:                          Linh mục Lu-y Nguyễn Quang Vinh

 

KHUNG  CỬA  HẸP

 

Định hướng lộ trình là phần quan trọng trong bất cứ hành trình xa xôi nào vì sai một li đi một dặm.  Ai lái xe ở xứ Cờ hoa mà không thuộc lòng điều nầy: đi hướng Bắc về hướng Nam, đi hướng Đông về hướng Tây nếu không muốn bị lạc đường trong xứ quá nhiều xa lộ.  Sự quan trọng lúc khởi đầu mọi công việc liên hệ đến kết quả về sau, trong suy tư đó người Việt Nam nói: “thà cho vàng không thà bày đàng đi buôn”.  Việc tiến về Nước trời cũng vậy, nhà báo nọ và nhà tu hành có cuộc trao đổi vắn gọn về đường đi.

Phóng viên Peter Seewald hỏi đức hồng y Joseph Ratzinger, sau nầy là Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI.  “Có bao nhiêu con đường đi tới Thiên Chúa?”  Đức Hồng y trả lời: “Bao nhiêu người thì bấy nhiêu con đường. … Vì mỗi người có con đường riêng của mình.  Đức Giêsu nói ‘Ta là đường’.  Như thế cuối cùng chỉ có một con đường.  Vì con đường độc đạo của Chúa quá rộng nên nó biến thành đường riêng cho mỗi người và trong mỗi người” (x. Muối Cho Đời, bản dịch Phạn Hồng Lam, tr. 34 . Nxb. VN Hải Ngoại 2006).  Câu trả lời rất thần học và độc đáo!

Tư tưởng nầy làm chúng ta dễ hiểu Bài Đọc 1 sách tiên tri Isaia (Is 66, 18-21) “ Người ta sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa, về núi thánh của Ta là Giêrusalem” (câu 20).  “Đức Chúa sẽ đến tập họp mọi dân và mọi ngôn ngữ” (câu 18).  Như vậy thật rõ ràng, Thiên Chúa không hạn chế số người được cứu chuộc, Người cũng để cho con người tự do chọn cho mình con đường phải đi, con đường sự thật và yêu thương, thật vậy “đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời”. Nhân loại chỉ có một Thiên Chúa dù họ có đa dạng con đường tìm đến với Người.

Vậy mà vào thời Đức Giêsu, khi đang trên đường đi lên Giêrusalem, có người hỏi Chúa: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (x. Bài Tin Mừng Lc 13, 22-30).  Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi, Người dùng một dụ ngôn theo thói quen giảng dạy của Người: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, … có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (câu 24).  Hãy chiến đấu mà vào”.  Chính Đức Giêsu đang chiến đấu để đi vào cửa hẹp thành Giêrusalem nơi đó Người sẽ chịu chết để cứu độ nhân loại, vì máu không đổ thì tội không được tha (x. Thư Do thái). 

Con đường hẹp xem ra khắc nghiệt nhưng là quy luật của thành công, quy luật nầy áp dụng đúng cho tất cả chúng ta ở mọi lãnh vực.  Trong Kitô giáo, khung cửa hẹp muốn nói đến đó là Giờ tử nạn mà Đức Giêsu đi qua, giờ sẽ đưa Người về với Cha, tức đi vào vinh quang phục sinh, như vậy giờ chết và giờ vinh quang trùng lập nhau. 
Cánh cửa khắc nghiệt, tức đau khổ và sự chết, như đường một chiều, con người không còn sự lựa chọn nào khác.  Mùa gặt đã tiềm ẩn ngay khi hạt giống được gieo vào lòng đất, kèm theo sự mục nát, đâm rể, phát triển, đơm bông kết trái.  Cái chết và sự phục sinh đi liền nhau không tách rời, đó là hai mặt của mầu nhiệm Cứu độ.

Trong đời sống hằng ngày sự hy sinh khổ cực đồng quy với việc dâng lễ tế ca tụng Thiên Chúa, được ví như hai mặt của đồng tiền dâng trong đền thờ Giêrusalem thời Chúa Giêsu, người Do thái tha hương trở về từ khắp nơi hằng năm đều phải đổi tiền để cúng vào đền thờ, đồng tiền dâng cúng có hình con bò cày ruộng và mặt bên kia con bò được đặt trên giàn hỏa thiêu.  Hãy đi khi trời còn sáng.

Một khi cánh cửa của sự chết ập xuống thì vô phương chữa chạy, việc lành phúc đức hay tội nợ coi như đã được lên bảng thống kê, không thể thêm bớt.  Phúc đức được lập qua chiến đấu, nhưng chiến đấu với gì đây?  Quan niệm đạo đức cổ điển thường nói đến chiến đấu với ma quỷ, thế gian và xác thịt.  Ba kẻ thù của linh hồn.  Quan niệm nầy không phải là lỗi thời hay quá hạn.  Quan niệm ngày nay, chiến đấu để sống thân tình với Thiên Chúa.  Mà Thiên Chúa là Tình Yêu, cho nên chiến đấu để không sống trong hận thù, chiến đấu những gì đi ngược lại với tình yêu, với văn minh sự sống, đó chính là con đường đạo đức. 

Đi vào Nước Trời không hề có chế độ ưu tiên, như dựa vào huyết thống con cháu Ápraham, Ixáac và Giacóp, hay rửa tội lâu năm, giữ đạo lâu đời, đạo gốc, đạo dòng…  Tiêu chuẩn thiết yếu là đón nhận Lời Chúa và mau mắn hoán cải, nếu không sẽ nghe những lời trách mắng: “Ta không biết các anh từ đâu đến.  Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính” (câu 27).  Như vậy việc tham dự Nước Trời không bán vé giữ chỗ trước, nhưng là mỗi ngày phải chiến đấu đi qua khung cửa hẹp, giữ cho mình được sống thân tình với Thiên Chúa và với anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu lên quy luật sống và chính chúa đã khép mình thực hiện quy luật đó khi đi vào thành Giêrusalem, xin cho con mỗi ngày biết vuông tròn bổn phận mà con đang nắm giữ trong đời sống hằng ngày. Amen

————

Suy Niệm 2:                             Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

 

QUA CỬA HẸP MÀ VÀO
 

1. Con đường hẹp là con đường nào ?

Chúa Giêsu đã nhắn nhủ , đã nhắc nhở , đã kêu gọi chúng ta đi con đường hẹp, qua cánh cửa hẹp thì mới vào được nước Trời. (Lc 13,24)

Chúng ta nên xác định rõ thế nào là con đường hẹp mà Chúa Giêsu giới thiệu. Theo sự suy nghĩ của mình thì đó là 8 Mối Phúc. Lòng khó khăn, sống tinh thần nghèo là con đường hẹp. Sống hiền lành và khiêm nhường là con đường hẹp. Chịu chấp nhận mất mát, thiệt thòi để chia sẻ cho người nghèo là con đường hẹp, hy sinh để trung thành với đức tin là con đường hẹp. . . 14 mối Thương Người, thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối . . . Ấy là những nẻo đường hẹp mà rất đẹp dẫn con người vào Nước Trời rất dễ dàng. Đó là những viên đá “vững chắc” mà Chúa Giêsu dạy phải xây nhà mình trên đó để nhà được đúng vững giữa phong ba bão táp.

Có lần được đến thăm một ngôi chùa cổ ở Hà Tiên, thấy hai câu đối ở hai trụ cổng của chùa rất hay :

“Thiên Đàng Hữu Lộ Vô Nhân Đáo,

Địa Ngục Vô Môn Hữu Khách Tầm”

Hiểu là:

Thiên đàng có có đường có lối không ai tới,

Địa ngục không cửa không lối vẫn có người tìm vào.

2. “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông chủ sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khỏi mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (Lc 13, 26-27)

“Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa “ (St 1, 26-27). Thiên Chúa là Đấng Thiêng Liêng, mắt mình không thể nhìn thấy được, như vậy “hình ảnh “ của Chúa nơi con người cũng thiêng liêng nên mắt người không nhìn thấy, nhưng mắt Chúa thì nhìn thấy được. “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,16). Vậy tình yêu mà con người yêu nhau và yêu Chúa cũng thiêng liêng ! Không bao giờ ai cân đo đong đếm được tình yêu như một món hàng bán ngoài chợ hay trong siêu thị !

Khi một người biết yêu thương thì người ấy làm sáng lên , làm rõ nét hình ảnh của Chúa nơi mình và Chúa nhận ra ngay người ấy là con của Người. Con người mà không biết yêu thương thì hình ảnh của Chúa bị lu mờ và ông chủ sẽ bảo: “Ta không biết các anh từ đâu đến !” (Lc 13,25) Và ông chủ sẽ không mở cửa cho vào nhà mình đâu ! Và còn bị liệt kê vào hàng ngũ những người “bất chính” và phải ở nơi bất hạnh.

3. Chúa Giêsu đến thế gian là để mở cho chúng ta một con đường để dẫn chúng ta vào Nước Thiên Chúa. “Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy “ (Ga 14, 1-6).

Chúa Giêsu thông báo đó là con đường hẹp, con đường của sự từ bỏ mình, từ bỏ tính đam mê, từ bỏ tính hư tật xấu, con đường của hy sinh vác thánh giá với Chúa.

Ma quỷ là chuyên viên cám dỗ, tuyên truyền, quảng cáo cho con người một con đường rộng thênh thang thỏa mãn được tính đam mê cố hữu của loài người và nhiều người đã mắc mưu ma quỷ. Chuyện vui kể có một anh chàng nọ rất bê bối trong kiếp người. Khi anh chết thì thấy mình đi trên một hành lang dài hun hút. Hành lang này đi tới được mà không đi lui được. Ý nói là chỉ sống một lần thôi ! Anh đi tới, đi tới. . . và thấy một cái cổng trang trí rất đẹp có để chữ thiên đàng ! Anh nghĩ mình sống bê bối trên trần gian mà chết rồi cũng gặp được thiên đàng ! Khỏe re ! Vì tò mò phía bên trong, anh lén nhìn vào lỗ ổ khoá . . . Chui cha : Toàn là mấy bà già “lựu đạn” trong xứ đạo ! Khi mấy bã còn sống gặp anh đâu là mấy bã chửi anh là quân vô đạo , thế này thế kia. Anh khiếp mấy bà lắm. Vậy cho nên anh quyết định không vô thiên đàng ! Thế là tiếp tục đi nữa ! Chẳng bao lâu, ở cuối đường, một cái cửa trang trí cực kỳ lộng lẫy, và có để chữ tuyệt đẹp: hỏa ngục ! Anh sợ lắm ! Nhưng nhìn vào bên trong ! Chui cha ! Cực kỳ mừng rỡ ! Bạn bè nhậu nhẹt ăn chơi một thời với anh đều có mặt đầy đủ ! Thịt cá ê hề và đủ mọi thứ rượu mà anh thich. Thế là anh “quyết định” vào hỏa ngục. Vội vàng sửa lại bộ dáng cho đình huỳnh. Gõ một tiếng ! Cửa hỏa ngục mở tắp lự. Oai phong bước vào ! Được mấy bước thì có một chỉa ba cắm mạnh vào cổ anh rất là đau ! Nhìn lên, một bầy quỷ dữ dằn dễ sợ ! Anh nói: Sao ở ngoài nhìn vào tôi thấy hay quá chừng mà ?! Con quỷ cả, cặp răng nanh thật dài cười khà khà, nghe rất khiếp, tuyên bố : Chỉ là quảng cáo thôi mà ! Không quảng cáo như vậy đâu có ai thèm vào đây chứ ?! Rồi cả bọn đều cười vang rất độc ác. Anh chàng rất đau đớn. Muốn ra cũng không được. Con đường rộng thênh thang là mưu mô của ma quỷ để cám dỗ.

Lạy Chúa, xin cho con biết đi con đường mang tên Giêsu là con đường của yêu thương tha thứ để con được vào Nước Thiên Chúa. Amen.

WGPKT(19/08/2022) KONTUM