22.11.2021 – Thứ Hai. Thánh Cêcilia

Thánh Cêcilia

BÀI ÐỌC I: Ðn 1, 1-6. 8-20

“Không ai bằng Ðaniel, Anania, Misael và Azaria”.

Khởi đầu sách Tiên tri Ðaniel.

Năm thứ ba triều đại vua Gioakim nước Giuđa, Nabukô-đônôsor, vua Babylon, tiến đến vây hãm Giêrusalem. Chúa trao vua Gioakim nước Giuđa và một phần đồ vật dùng trong đền thờ Chúa vào tay ông: Ông mang các đồ vật ấy về chùa thần minh của ông trong đất Sennaar và trong kho báu thần minh của ông. Vua truyền cho quan thái giám Asphênez dẫn về hoàng cung các con cái Israel, các người thuộc hoàng tộc và gia đình quyền quý, các thiếu niên không tàn tật, tuấn tú, đầy khôn ngoan, thông minh, sáng trí, xứng đáng sống trong hoàng cung, để dạy văn chương và ngôn ngữ người Calđêa cho các cậu. Vua quy định mỗi ngày cho các cậu ăn đồ của vua ăn, và uống rượu vua uống, để sau ba năm nuôi dưỡng như vậy, các cậu có thể hầu cận trước mặt vua. Trong số các cậu thuộc dòng dõi Giuđa, có Ðaniel, Anania, Misael, và Azaria. Ðaniel dốc lòng không để cho đồ vua ăn và rượu vua uống làm cậu ra ô uế, và xin quan thái giám đừng làm cho cậu ra ô uế. Thiên Chúa đã ban cho Ðaniel được ân huệ và lòng thương trước mặt vị tổng thái giám. Vị này bảo Ðaniel rằng: “Tôi sợ đức vua, Người đã quy định thức ăn và của uống cho các cậu rồi. Nếu Người xem thấy nét mặt các cậu xanh xao hơn đồng bạn, thế là các cậu nạp đầu tôi cho đức vua rồi”. Ðaniel nói với Malasar, kẻ được vị tổng thái giám chỉ định coi sóc Ðaniel, Anania, Misael và Azaria: “Tôi xin ông thử cho chúng tôi, là các tôi tớ ông, ăn rau và uống nước lã, rồi ông ngắm xem nét mặt chúng tôi và nét mặt những đứa dùng lương thực của đức vua; ông thấy sao, thì hãy đối xử với các tôi tớ ông như vậy”. Nghe nói thế, ông để thử chúng trong mười ngày. Sau mười ngày, nét mặt bốn cậu trở nên xinh tươi béo tốt hơn mọi thiếu niên dùng lương thực của nhà vua. Malasar cất đồ ăn và rượu uống của các cậu, rồi cho các cậu ăn rau. Thiên Chúa ban cho các cậu này được thông minh, hiểu biết mọi sách vở và khôn ngoan; phần Ðaniel lại thông hiểu các thị kiến và chiêm bao. Ðến hết thời gian vua chỉ định, vị tổng thái giám dẫn các cậu đến trước mặt vua Nabukôđônôsor. Khi nói chuyện với các cậu, vua thấy mọi người không ai bằng Ðaniel, Anania, Misael và Azaria. Các cậu đứng trước mặt vua. Vua hỏi các cậu về sự khôn ngoan và thông minh, thì thấy các cậu giỏi hơn gấp mười lần các thuật sĩ, đồng bóng trong cả nước của vua.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Lc 21, 1-4

“Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:       Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Bà góa nghèo này đã bỏ vảo thùng dâng cúng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”. 
(Lc 21, 1-4)

   1/ Đối với Chúa vấn đề không phải là số lượng nhiều hay ít mà là tấm lòng, thành tâm, thiện chí

   2/ Nhiều đại gia bỏ vào thùng nhiều tiền… Chúa không phủ nhận tinh thần đóng góp cho việc chung nhưng phần thưởng lớn phải dành cho bà góa nghèo… chỉ với 2 đồng kẽm.

   3/ Với Chúa giá trị ở chỗ hy sinh lớn lao cho việc thiện:

– Người giầu dâng nhiều tiền nhưng hy sinh ít, quỹ có vơi đi một tí nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới đời sống, họ vẫn sống sung túc…

– Bà góa nghèo dâng ít tiền nhưng hy sinh nhiều, sự sống hôm nay và ngày mai tùy thuộc 2 đồng kẽm này… dâng cúng là phải nhịn đói, phải vất vả làm lụng, đổ nhiều mồ hôi, nước mắt..biết vậy mà bà vẫn hiến dâng… cao cả thay! Giá trị ở chỗ đó.

   4/ Cũng như những thợ vào làm vườn nho: làm nhiều giờ hay ít giờ chẳng quan trọng, vấn đề là thái độ của mình khi được làm cho ông chủ… tham lam, ganh tỵ như mấy thợ làm từ đầu … thì cũng chỉ đứng hàng chót mà thôi.

   5/ Dụ ngôn các nén bạc cũng vậy… lãnh 10 nén, 2 nén hay 1 nén… chẳng thành vấn đề. Điều quan trọng là có cố gắng làm việc để sinh lãi hay không? Người lãnh 2 nén làm lãi 2 nén cũng được đối xử như người lãnh 10 nén mà làm lãi được 10 nén khác.

***********

Giáo lý dạy: Chúa ở khắp mọi nơi, Người thấy hết mọi sự dù những sự kín đáo trong lòng ta Người cũng thấy hết. Xin cho chúng con luôn sống dưới mắt âu yếm của Chúa là Cha yêu dấu chúng con và cho chúng con làm mọi việc, giữ mọi điều chỉ vì mến Chúa và anh chị em con. Amen

WGPKT(21/11/2021) KONTUM