23.11.2021 – Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên

BÀI ÐỌC I: Ðn 2, 31-45

“Thiên Chúa khiến một vương quốc dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”.

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, Ðaniel tâu vua Nabukôđônôsor rằng: “Tâu đức vua, đức vua chiêm bao thấy một tượng to lớn; tượng ấy rất cao sang rực rỡ, đứng trước mặt vua, hình dung thật đáng sợ hãi. Ðầu tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân nửa sắt nửa sành. Ðang lúc vua trông thấy thế, thì có tảng đá từ ngọn núi tách ra, không phải do tay người ta làm, tảng đá ấy rớt trúng chân tượng nửa sắt nửa sành, làm nó đổ nát tan tành: Bấy giờ sắt, sành, đồng, bạc, vàng, đều tan nát một trật, bị gió cuốn đi mất, không còn tìm thấy đâu nữa: như bụi mùa hè trên sân lúa; còn tảng đá làm vỡ bức tượng, đã trở thành núi lớn choán khắp địa cầu. Chiêm bao là như thế: tâu đức vua, thần xin giải thích chiêm bao trước mặt đức vua. Hoàng thượng là vua các vua. Thiên Chúa trên trời đã ban cho hoàng thượng vương quốc, sức mạnh, quyền thế, và vinh quang. Người còn trao vào tay hoàng thượng nhân dân các nước, thú đồng và chim trời, để hoàng thượng cai quản mọi sự. Vậy chính đức vua là đầu bằng vàng. Sau đức vua, thì có một vương quốc khác bằng bạc, kém hơn đức vua, sẽ dấy lên. Sau đó, có một vương quốc thứ ba bằng đồng, sẽ cai trị khắp địa cầu. Kế đó là vương quốc thứ tư bằng sắt. Sắt tàn phá và chế ngự mọi vật thế nào, thì nước này cũng tàn phá và chế ngự mọi sự như vậy. Ðức vua trông thấy chân và ngón chân nửa sành nửa sắt, đó là nước sẽ phân rẽ; đức vua trông thấy sắt sành lẫn lộn với nhau, đó là nền tảng nước kiên cố như sắt. Ngón chân nửa sắt nửa sành, là vương quốc sẽ nửa mạnh nửa yếu. Ðức vua trông thấy sắt lộn với sành: (chúng sẽ pha loại lai giống người với nhau), nhưng không thể hoà hợp với nhau, như sắt chẳng hoà hợp với sành vậy. Trong thời đại có những vương quốc ấy, Thiên Chúa trên trời sẽ khiến một nước dấy lên, đời đời sẽ không hề bị tàn phá và không bị trao cho dân tộc khác, sẽ tàn phá và huỷ hoại các nước này; nó sẽ đứng vững muôn đời. (Cũng như) Ðức vua trông thấy tảng đá từ ngọn núi tách ra, không phải (do) người ta làm, nó đã tàn phá sành, sắt, đồng, bạc và vàng. Ấy Thiên Chúa cao cả đã tỏ ra cho vua những sự sẽ xảy đến sau này: Ðây mới thật là chiêm bao, là lời giải thích rất chân thành”.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:   Lc 21, 5-11

“Không còn hòn đá nào nằn trên hòn đá nào”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”. Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:       Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào…”
(Lc 21, 5-11)

   1/ Mọi sự trên thế gian đều tạm bợ, chẳng có gì vĩnh cửu: “Trời đất này sẽ qua đi” (Mc 13, 31) Thánh phaolô cũng quả quyết: “Bộ mặt thế gian đang biến đi” (1 Cr 7, 31).

   2/ Qua cái nhìn tiên tri về thành Giêrusalem sẽ bị tàn phá. Chúa Giêsu tiên báo ngày cánh chung.

   3/ Bao giờ? Chúa Giêsu không cho biết. Ngài nói: “Ngay Con Người cũng không biết chỉ mình Chúa Cha biết”.

   4/ Ðiềm báo nào?

– Sẽ có những kẻ lừa gạt tới nói Ðức Kitô ở đây, ở kia… tận thế đã đến gần… Chúa bảo “Ðừng tin, đừng đi theo họ” (Những năm gần đây nổi lên nhiều bè phái nhân danh Chúa Kitô đến tuyên truyền tận thế… Chúa nhập vào ông nào đó bên Hàn Quốc, hay bà nào đó bên Ái Nhĩ Lan… phát tán Sách Sự ThậtSứ Điệp Từ Trời… lừa gạt được nhiều người). Người công giáo tin vào Hội Thánh. Bao giờ Hội Thánh có chỉ thị, chúng ta chấp hành. Chúng ta không nghe ai, tin ai cả. “Thầy trao cho anh chìa khóa Nước Trời…” (Mt 16, 19).

– Sẽ có chiến tranh, loạn lạc, thiên tai khủng khiếp… thế gian sẽ mạnh tay bắt bớ Giáo Hội… nhưng cũng chưa phải thời điểm đâu.

   5/ Phải làm gì?

– Chỉ cậy dựa vào Chúa, không cậy dựa vào bất cứ cái gì ở đời này. Chỉ tin theo Giáo Hội Công Giáo mà thôi.

***********

– Bình thản quan sát thế gian đang qua đi: “Thời gian chẳng còn bao lâu nữa, vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có… mua sắm mà như không có gì, hưởng dùng của cải đời này như không hưởng… Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi” (1 Cr 7, 29-31).

– Tỉnh thức đề phòng: “Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời kẻo ngày ấy như chiếc lưới chụp xuống đầu anh chị em… Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Mt 21, 34-36).    

WGPKT(21/11/2021) KONTUM