25.10.2021 – Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17

“Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động thân xác, thì anh em sẽ được sống. Những ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba, lạy Cha”. Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự: nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô, vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 67, 2 và 4. 6-7ab. 20-21

Đáp: Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ.

1) Thiên Chúa đứng lên, quân thù của Người tan rã, và những kẻ ghét Người chạy trốn khỏi long nhan. Nhưng người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa, họ mừng vui sung sướng.

2) Là Cha kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt.

3) Chúc tụng Chúa ngày nọ qua ngày kia! Thiên Chúa là Đấng cứu độ, Người vác đỡ gánh nặng chúng tôi. Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ, Chúa là Thiên Chúa ban ơn giải thoát khỏi tay tử thần.

ALLELUIA: Tv 94, 8ab

All. All. – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. – All.

LỜI CHÚA:  Lc 13, 10-17

“Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”. Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?” Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

Giới luật yêu thương là luật tối thượng.

Thời bấy giờ, người ta thường quan niệm bệnh tật là hậu quả của tội lỗi hay do ma quỉ. Trước người mù từ thuở mới sinh, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: Anh ta bị mù như thế là do tội lỗi của anh ta hay tội lỗi của cha mẹ anh ta?

Chúc Giêsu đến để chữa bệnh tật phần xác và nhất là bệnh tật phần hồn. Bệnh tật phần xác có do ma quỉ hay không thì chưa rõ, nhưng bệnh tật phạm hồn thì chắc chắn là do ba thù: ma quỉ, thế gian và xác thịt; cả ba thường là đồng minh của nhau và cùng hoạt động để làm hại con người, kìm hãm chúng ta trong tình trạng tội lỗi, như tật gù lưng đã kìm hãm người đàn bà tội nghiệp kia trong 18 năm trời, và có thể còn lâu hơn thế nữa nhiều khi vì sống trong tội lỗi nhiều năm tháng, nên trở thành quen, ta có thể cho như vậy là thường, nên không còn lo lắng tìm cách chữa cho lành mạnh nữa. Chẳng hạn như có những người bỏ xưng tội lâu năm, riết rồi cảm thấy chẳng cần xưng tội nữa, hay thấy mình chẳng có tội gì cả mà xưng!

Người đàn bà còng lưng 18 năm kia chính là hình ảnh mỗi người chúng ta sống với tội lỗi và nết xấu của mình. Lời Chúa hôm nay đánh thức lương tâm chúng ta; tật gù lưng đã giam hãm người đàn bà kia trong 18 năm trời, còn tật xấu hay tội lỗi nào đang giam hãm tôi? mỗi người chúng ta hãy trở về với chính mình để nhận cho ra tội lỗi và nết xấu của mình, rồi hãy chạy đến với Chúa Giêsu với lòng thành thật thống hối; Chúa sẽ chữa lành chúng ta.

Ông trưởng hội đường tức giận vì Chúa chữa người đàn bà còng lưng trong ngày Sabbat. Sở dĩ ông ta tức giận là vì đối với ông luật giữ ngày Sabbat là luật tối thượng không ai có quyền vi phạm. Nhưng Chúa Giêsu đến mặc khải cho mọi người biết Luật tối thượng đối với Thiên Chúa là giới luật yêu thương: Hỡi những kẻ đạo đức giả, thế thì trong các ngươi, ngày Sabbat ai lại không cởi dây bò dắt nó đi uống nước? ngày Sabbat mà còn  biết thương loài vật, huống gì là con người và là người bất hạnh này.

Nghe Ngài nói thế, tất cả những người chống đối Ngài đều lấy làm xấu hổ. Còn toàn thể đám đông thì vui mừng.

Ngày nay nhiều người trong chúng ta cung còn phạm phải cái sai lầm của người trưởng hội đường trên đây: lên án kẻ khác, chê bai kẻ khác mà không nghĩ đến mình. Trước những người đòi ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa Giêsu cũng đã lột mặt nạ họ khi nói: Ai trong các ngươi thấy mình không có tội thì nérn đá trước đi; thế là khi đến hăng say bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu, họ lặng lẽ rút lui từng người một. Nếu chúng ta biết nhìn vào mình trước khi phê bình hay lên án kẻ khác thì có lẽ ít ai trong chúng ta dám làm như thế. Câu ngôn ngữ: im lặng là vàng, thật đúng trong trường hợp nầy.

WGPKT(24/10/2021) KONTUM