28/6/2022 – Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên. Thánh Irênê

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo

BÀI ÐỌC I: Am 3, 1-8; 4, 11-12

“Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”.

Bài trích sách Tiên tri Amos.

Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập: “Trong muôn dân trên mặt đất, Ta chỉ nhận biết một mình các ngươi. Vì thế, Ta sẽ đến sát hạch các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Hai người, nếu không đồng ý với nhau, có bao giờ lại đi chung với nhau không? Khi chưa bắt được mồi, có bao giờ sư tử gầm lên giữa rừng không? Khi sư tử con chưa bắt được gì, có bao giờ người ta nghe thấy tiếng nó không? Nếu không có gì cạm bẫy, chim có bao giờ sa lưới không? Nghe tiếng kèn thổi trong thành, có bao giờ người dân không lo sợ không? Có tai hoạ nào trong thành mà không do Chúa điều khiển không? Thực ra, Chúa là Thiên Chúa không làm điều gì mà lại không mạc khải ý định của Người cho các tiên tri tôi tớ của Người. Sư tử gầm thét, ai lại không run sợ? Chúa là Thiên Chúa phán, ai lại chẳng nói tiên tri? “Ta đã triệt hạ các ngươi như Thiên Chúa đã triệt hạ Sôđôma và Gômôra, các ngươi đã trở thành như thanh củi cháy dở rút khỏi đống lửa, thế mà các ngươi không trở lại với Ta! – Chúa đã phán như thế. Vì vậy, hỡi Israel, Ta sẽ làm cho ngươi những điều này: nhưng sau khi Ta đã làm cho ngươi như vậy, hỡi Israel, ngươi hãy sửa soạn đón rước Thiên Chúa của ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Mt 8, 23-27

“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                                      Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin”

   1/ Cuộc sống lữ hành ở trần gian là một cuộc vượt biển.

   2/ Biển không bao giờ thiếu hiểm nguy, gian nan, vất vả: “bể khổ”.

   3/ Theo Chúa Giêsu, Chúa không hứa một con đường “tơ lụa” mà là con đường “Thánh Giá”. Phải kiên trì thắng vượt những khó khăn, vất vả hằng ngày trong việc chu toàn bổn phận Chúa giao phó: “Hãy qua cửa hẹp mà vào…” (Mt 7, 13).

   4/ Ai có đức tin thì sẽ thấy rằng chúng ta không đơn độc. Chúng ta luôn có Chúa đồng hành, hãy nhìn lên Chúa, kết hợp với Chúa mà phấn đấu. Chúa đã long trọng hứa: “Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

   Vị thuyền trưởng có cậu con trai nghịch ngợm, một hôm bé leo lên đầu cột buồm… nhìn xuống biển bé sợ quá khóc thét kêu ba… Vị thuyền trưởng bảo con: “Con nhìn lên trời, bám chặt và từng bước tụt xuống”… chỉ mấy phút sau bé đã bình an, chạy lại ôm bố…

   Hồi còn nhỏ thánh nữ Tiên Sa được các chị kể chuyện hỏa ngục cho nghe… rồi các chị hỏi: “Em có sợ không?” Tiên Sa trả lời: “Em không sợ, em cứ ôm chặt chân Chúa Giêsu, có rơi xuống thì em kéo Chúa xuống luôn, Chúa sẽ phá tan hỏa ngục…”. Trên cả tuyệt vời!

   “Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ, tôi còn sợ chi?” (Tv 26, 1).

***********

Bài thánh ca: “Chúa ở cùng tôi, tôi ở cùng Chúa, Chúa ở với tôi cho đến trọn đời. Người là của tôi và tôi của Chúa, đời tôi sống vì chúa sống trong tôi. Có Chúa cùng tôi, tôi đầy an vui, với Chúa cùng đi, tôi còn hãi chi?” (Cung thánh tổng hợp).    

WGPKT(26/06/2022) KONTUM