30.10.2021 – Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29

“Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì đâu là cái lợi, nếu không phải là sự sống lại từ cõi chết?”

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chớ thì Thiên Chúa đã bỏ rơi dân Người rồi sao? Hẳn là không. Vì chính tôi cũng là người Israel, miêu duệ của Abraham, thuộc chi họ Bengiamin. Thiên Chúa không từ bỏ dân Người mà Người đã chiếu cố trước. Vậy tôi xin hỏi: Chớ thì họ đã vấp chân đến nỗi ngã xuống rồi sao? Hẳn là không. Nhưng vì lỗi lầm của họ mà Dân ngoại được ơn cứu độ, để họ ganh đua với những kẻ ấy. Nếu lỗi lầm của họ làm cho thế giới nên giàu có, và sự thiếu thốn của họ làm cho Dân ngoại được phú túc, thì sự dư đầy của họ còn lợi nhiều hơn biết bao. Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết mầu nhiệm này (để anh em không tự cho mình là những kẻ khôn ngoan): là một phần dân Israel cứng lòng mãi cho đến khi toàn thể Dân ngoại nhập giáo, và bấy giờ toàn thể Israel cũng sẽ được cứu độ, như có lời chép rằng: “Từ Sion có Đấng Cứu độ sẽ đến mà cất sự vô đạo khỏi Giacóp. Và đó là giao ước Ta ký kết với họ, khi Ta xoá bỏ tội lỗi của họ”. Xét theo Tin Mừng thì họ thật là kẻ thù nghịch vì anh em, nhưng xét theo kén chọn, thì họ là những người rất được yêu thương vì các tổ phụ. Bởi vì Thiên Chúa ban ân huệ và kêu gọi ai, Người không hề hối tiếc.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 93, 12-13a. 14-15. 17-18

Đáp: Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa.

1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ.

2) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo.

3) Nếu như Chúa chẳng phù trợ con, trong giây phút hồn con sẽ ở nơi yên lặng. Đang lúc con nghĩ rằng “Chân con xiêu té”, thì, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con.

ALLELUIA: Tv 147, 12a và 15a

All. All. – Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã sai Lời Người xuống cõi trần ai. – All.

LỜI CHÚA:  Lc 14, 1. 7-11

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm 1:

Hãy ngồi chỗ cuối

Chúa Giêsu dùng một dụ ngôn để dạy người ta về một sự kiện đang xảy ra trước mắt Ngài: nhìn thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên Ngài nói với họ dụ ngôn sau đây….

Dụ ngôn nầy mang tính châm ngôn các bậc hiền triết. Sở dĩ Chúa dạy người Do thái như vậy là vì xã hội Do Thái chẳng những coi trọng luật pháp cách thái quá mà còn là một xã hội coi trọng tôn ty đẳng cấp trật tự một cách quá đáng. Nhiều lần khác Chúa cũng từng nói: Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên .

Thích đưa mình lên trên kẻ khác, đó hình như là thuộc bản năng của con người. người ta tuôn sợ Kẻ khác coi thường mình: tốt khoe xấu che. Ai khen mình thì khoái, còn ai chê mình thì khó chịu. Từ đầu, con người đã vậy rồi: Bà Evà muốn ngang hàng với Thiên Chúa; dân thành Babel muốn xây tháp cao đến tận trời; Cain đã giết Abel vì thấy Abel hơn mình; các môn đệ Chúa Giêsu đã có lần cãi nhau xem ai là kẻ lớn hơn. Ngày nay nước nầy nước nọ gây chiến với nhau để làm bá chủ hoàn cầu; trong các cuộc tranh cử, người ta vận động để được làm tổng thống, thủ tướng. . .

Ngài không những dạy người ta về đức khiêm nhường, mà chính Ngài cũng thực thi điều Ngài giảng dạy: Trong bữa tiệc vượt qua, Chúa đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ như một người tôi tớ.

Một ngày Chúa nhật nọ, một ông trong hội đồng muc vụ giáo xứ đi lễ trễ. Khi đi vào nhà thờ, thấy kẻ khác đã quì trên ghế thường dành riêng cho ông, ông giận bỏ về, không đi lễ nữa. Vị HĐMVGX nầy có lẽ đã nghe rất nhiều lần bài Phúc âm hôm nay, nhưng ông vẫn phản ứng như chưa bao giờ nghe cả. Đó có thể là phản ứng thường ngày của mỗi người chúng ta. Từ nghe lời Chúa đến sống lời Chúa. Nhiều khi là cả một khoảng cách đến vô tận. Nghe Phúc âm chưa hẳn là sống Phúc âm.

Suy niệm 2:  (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết) 

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống,
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

   1/ Được mời dự tiệc Chúa Giêsu quan sát thấy người ta thích chọn cỗ nhất mà ngồi.

   2/ Theo bản tính tự nhiên ai cũng muốn mình được vinh dự trước mặt người khác nhưng nếu vinh dự đó không do người khác dành cho mình mà do mình tự chiếm đoạt lấy (tự chọn chỗ danh dự mà ngồi, chẳng biết bao người lớn hơn mình) thì thật đáng xấu hổ khi người ta mời mình đi chỗ khác…

   3/ Nhân thấy tình trạng này Chúa dạy bài học Khôn ngoan và Khiêm nhường: Người khác tôn vinh mình vì thực chất của mình thì mới có giá trị. Người khác tôn vinh mình nhưng thực chất mình chẳng có gì thì cũng vô giá trị. Tự mình tôn vinh mình thì đó là kiêu ngạo, đáng nguyền rủa.

   4/ Luxife muốn bằng Đức Chúa Trời đã phải xuống làm ma quỷ. Ông Bà nguyên tổ muốn bằng Đức Chúa Trời, đã mang thân đọa đầy và phải chết…

   5/ Chúa nêu gương: “Hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, tâm hồn anh chị em sẽ được nghỉ an, bồi dưỡng” (Mt 11, 29).

   6/ Mẹ Maria giống Con mình mọi đàng: “Tôi đây là nữ tỳ Chúa, Tôi xin vâng như lời Sứ Thần Truyền” (Lc 1, 38).

   7/ Thánh Giacôbê quả quyết: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gc 4, 6).

   “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, Người sẽ cất nhắc anh chị em lên” (Gc 4, 10).

***********

Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng (M. Trầm).      

WGPKT(24/10/2021) KONTUM