Nghi thức Bổ Nhiệm Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Bà Biển Hồ-10/06/2020

WGPKT(29/06/2020) KONTUM