Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 60 Năm Thành Lập Giáo xứ Võ Lâm – Giáo phận Kon Tum

WGPKT(14/11/2022) KONTUM