Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tốt

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình Nữ tu Maria Đoàn Thị Loan

(Thuộc Dòng Nữ Lao Động Truyền Giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm, hiện đang phục vụ tại Cộng Đoàn Sài Gòn)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ TỐT

Sinh năm 1931, tại Nam Định

Địa chỉ: 116/1 Ngô Quyền, thành phố Kon Tum

Thuộc Giáo Xứ Phương Nghĩa, Giáo Phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 04g15 thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Hưởng thọ 88 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 05giờ00 Thứ Năm, ngày 19 tháng 12 năm 2019

Tại Nhà Thờ Phương Nghĩa, Giáo Phận Kon Tum.

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ sự.

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P

WGPKT(18/12/2019) KONTUM