Bà Cố Maria Thái Thị Tâm

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình Linh mục Gioakim Phạm Thái Tuyên, SDB

(Hiện phục vụ tại Cộng Đoàn Don Bosco Mẹ Mân Côi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA THÁI THỊ TÂM

Sinh ngày 12.6.1959tại Phù Cát, Bình Định

Địa chỉ: Giáo xứ Tiên Sơn, Giáo Hạt Pleiku, Giáo Phận Kon Tum

 Đã được Chúa gọi về lúc 09g40 Chúa Nhật, ngày 07 tháng 07 năm 2019.

Hưởng thọ 60 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09g00 sáng thứ Tư
ngày 10 tháng 07 năm 2019 .

Tại Nhà Thờ Tiên Sơn, Giáo Phận Kon Tum

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Bà Cố MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa

—-R.I.P—-

GPKONTUM(08/07/2019) KONTUM