Cáo Phó: Bà Cố Anhes Y Khir

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Thầy Đaminh A Rôh

(Đang học năm Triết 2 tại ĐVC Huế)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ ANHES Y KHIR

Sinh năm 1961, tại Đăk Hà, Kon Tum

Địa chỉ: Thôn Đăk Mut, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Thuộc Giáo Xứ Đăk Mut, Giáo Hạt Đăk Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 7h00’ thứ Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2021.

Hưởng thọ 60 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 14g00 thứ Sáu, ngày 12 tháng 02 năm 2021

Tại Nhà Thờ Đăk Mut, Giáo Hạt Đăk Hà

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ ANHES mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(11/02/2021) KONTUM