Cáo Phó: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Tri

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Nữ tu Maria Ngô Thị Hoa, SPC

 (Thuộc Hội Dòng Phaolô Đà Nẵng, đang phục vụ tại Cộng Đoàn Đăk Glei,

Giáo Xứ Đăk Tuk, Giáo Hạt Đăk Mót)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TRI

Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1946, tại Nghệ An

Thường trú: Thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk

Đã được Chúa gọi về lúc 09g45 thứ Tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022

Hưởng thọ 78 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 14g00 thứ Sáu, ngày 13.5.2022

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Lập, Cầu Giát, Giáo Phận Vinh

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ ANNA sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(11/05/2022) KONTUM