Cáo Phó: Bà Cố Anna Y Xing

Văn Phòng TGM kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ Tu Maria Y Tiếp

(thuộc Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, đang phục vụ tại Giáo họ Long Mỹ, Giáo xứ Phú Thạnh, Giáo phận Quy Nhơn)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố ANNA Y XING

Sinh năm 1950, tại Kon Tum, 

Địa chỉ: Làng Yatun 1, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

thuộc Giáo xứ Đăk Tuk, Giáo hạt Đăk Mót

Đã được Chúa gọi về lúc 08h40’ sáng Thứ Hai, ngày 24. 4. 2023

Hưởng thọ 73 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 15h00 Thứ Ba, ngày 25. 4. 2023

tại Nhà Thờ làng Ya Tun 1, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Do Cha Tổng Đại Diện Giuse Đỗ Hiệu chủ sự.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Bà Cố ANNA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P

WGPKT(25/04/2023) KONTUM