Cáo Phó: Bà Cố Cecilia Y Bruck

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Yă Brigitta Y Thuinh

(Đang phục vụ tại Cộng đoàn Ảnh Phép Lạ Vinh Sơn 6, xã Đăk Tơre,
huyện Kon Rẫy, Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ CECILIA Y BRUCK

Năm sinh: 10/09/1962, tại Làng Kon Mơney Kơtu, xã Đăk Blà, Tp. Kon Tum

Địa chỉ hiện nay: Làng Kon Mơney Sơlam I, Phường Trường Chinh, Tp. Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 17g00′ thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Hưởng thọ 60 tuổi

Thánh lễ An Táng: lúc 9g00′, sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Tại Nhà Nguyện Kon Mơney Sơlam I, phường Trường Chinh, Tp. Kon Tum

Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ sự

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ CECILIA mau hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(28/05/2022) KONTUM