Cáo Phó: Bà Cố Maria Mađalêna Lê Thị Phục

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Giuse Huỳnh Lê Pháp, CSsR

(Chánh xứ Phú Túc, Giáo Hạt Ayun Pa, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ MARIA MAĐALÊNA LÊ THỊ PHỤC

Sinh năm 1938, tại Tuy An, Phú Yên

Địa chỉ: Giáo Xứ Hòa Yên, Giáo Phận Nha Trang.

Đã được Chúa gọi về lúc 07g15 Chúa Nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2020.

Hưởng thọ 82 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 06giờ00 Thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Tại Tư Gia thuộc Giáo Xứ Hòa Yên, Giáo Phận Nha Trang.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Bà Cố MARIA MAĐALÊNA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(29/03/2020) KONTUM