Cáo Phó: Bà Cố Luxia Mai Thị Luy

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum và gia đình các Nữ Tu:

* Anê Nguyễn Thị Hồng Nhung, dòng MTG Huế

* Têrêsa Nguyễn Thị Hiển, dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng

* Lucia Nguyễn Mai Hạ Huyền, dòng MTG Huế

 Trân trọng báo tin:

Bà Cố LUXIA MAI THỊ LUY

Sinh ngày 01.5.1937, tại Quảng Bình

Địa chỉ: Hẻm 179 CMT8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai

Thuộc Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư, Giáo Hạt Pleiku

Đã được Chúa gọi về lúc 23g10 thứ Bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2022

Hưởng thọ 85 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 08g00 thứ Tư, ngày 09.11.2022

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư, Giáo Hạt Pleiku

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ tế.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ LUXIA sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

Văn phòng TGM Kon Tum
WGPKT(07/11/2022) KONTUM