Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Mến

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Gioan Nguyễn Đức Trường

(Chánh xứ Phú Bổn, Giáo Hạt Ayun Pa, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ MẾN

Sinh năm 1925, tại Hưng Yên

Địa chỉ: Giáo Xứ Đức An, Giáo Hạt Pleiku, Giáo Phận Kon Tum.

Đã được Chúa gọi về lúc 17g45 thứ Bảy, ngày 21 tháng 03 năm 2020.

Hưởng thọ 95 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08giờ00 Thứ Ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Tại Nhà Thờ Đức An. 20 Wừu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ tế.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Bà Cố MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(22/03/2020) KONTUM